Løsemidler gir dårlig sæd

Menn som er jevnlig i kontakt med løsemidler, produserer ofte færre sædceller enn normalt.

Løsemidler gir dårlig sæd

Menn som er jevnlig i kontakt med løsemidler, produserer ofte færre sædceller enn normalt. Trykkeriansatte, malere og dekoratører er mest utsatt, viser en undersøkelse fra USA.

Forskningsteamet har studert 1200 menn ved fertilitetsklinikker i Canada mellom 1972 og 1991. Mennenes kontakt med løsemidler på jobben ble kartlagt. Deretter ble sædmengde og sædcellenes aktivitet analysert.

Resultatene viste at menn som ofte hadde kontakt med løsemidler, produserte lite sæd. I tilegg hadde disse mennene også få aktive sædceller i forhold til menn som ikke ble utsatt for løsemidler jevnlig. I følge tidsskriftet New Scientist konkluderte forskerne med at trykkere, malere og dekoratører var de yrkesgruppene som oftest var rammet.

Forskerne fant imidlertid ikke ut hvilken type løsemiddel som var mest skadelig med tanke på sædproduksjon, men peker ut glykol-etere som en mulighet, da det er kjent at dette påvirker reproduksjonen hos dyr.

Silje Stavik 12 09.01 mozon.no