Lønnsveksten

Sjefen din må nok belage seg på høyere lønnskostnader i år. Men, men: Den enes død, er vel den andres brød... eller?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Hovedoppgjøret for 2006, god lønnsomhet i mange bransjer og første tegn til mangel på arbeidskraft i enkelte bransjer tilsier at lønnsveksten tiltar neste år. På den andre siden, fortsatt lav prisvekst og faren for renteoppgang ved et for dyrt oppgjør tilsier moderasjon. At bedriftenes kostnader vil øke som følge av tjenestepensjonsreformen, tilsier også en viss moderasjon. Vi tror på en lønnsvekst i år på mellom 3,5 og 4,0 prosent, og det er da utenom kostnadene til tjenestepensjonen, sier Bruce i Nordea.

Høy vekst

Optimismen er enda litt større i DnBNOR.

- Vår forventning ligger på 4,2 prosent neste år, med risiko på oppsiden. Dette er takket være god inntjening og meget høy aktivitet i verkstedsindustrien, sier Dørum.

I Fokus Bank er man enig med økonomene i DnBNOR.

- Den generelle lønnsveksten vil sannsynligvis bli rundt 4,2 prosent i år. Vårt anslag er noe høyre enn konsensus, og skyldes at vi har sterk tro på at den lokale lønnsglidningen, og lønnsveksten utenfor tariffområdene, blir høyere enn ventet. Vi tror også at de sentrale tilleggene blir forholdsvis moderate. Lavere arbeidsledighet og høy inntjening i næringslivet er de viktigste grunnene til at lønnsveksten stiger, sier Frank Jullum i Fokus Bank.