Lønn eller lavere rente?

Hvorfor er renten så høy i Norge i forhold til andre land? Forskerne forklarer de store forskjellene med vellykkede norske arbeidsmarkedstiltak.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Selv om Norges Bank satte styringsrentene ned før jul, er rentenivået her til lands over 3% høyere enn i EU. Forskjellene er enda større hvis vi sammenlikner oss med USA og Japan.

Jobben har skylda

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Norges Bank begrunner den høye renten med behovet for å dempe etterspørselen etter arbeidskraft. Dersom etterspørselen ikke dempes, risikerer vi at norsk lønnsnivå stiger, uten at produktiviteten øker. Det ville betydd økt prisstigning, som er sentralbankens fiende nummer 1.

Hovedgrunnen til det høye rentenivået vårt er altså at vi har svært lav arbeidsledighet i Norge.

Og forskjellene er virkelig store. I oktober 2001 var arbeidsledigheten i EU på 7,7 prosent, og i OECD- landene samlet 6,8 prosent. På samme tidspunktet i fjor, hadde vi her i landet en arbeidsledighet på 3,7 prosent. Se arbeidsledigheten i flere land.

Annerledeslandet

Men hva er den egentlige forklaringen på den høye sysselsettingen i Norge?

Knut Røed, seniorforsker ved Frisch – senteret i Oslo, er blant landets fremste forskere på sysselsetting og arbeidsmarked. Han mener at forklaringen ligger i at vi har unngått store mengder langtidsledige i Norge. Det er en vanlig oppfatning at langtidsledighet har en lei tendens til å ”sette seg”.

- Vi har jo aldri hatt virkelig arbeidsledighet i Norge, sier Røed, og viser bl.a. til den høye arbeidsledigheten i en rekke EU-land gjennom 90 -tallet. Han trekker frem to hovedgrunner til at Norge har unngått samme skjebne:

  • Arbeidsmarkedstiltakene i Norge har vært målrettede, og siktet inn mot at folk skal komme i jobb.
  • Lønnsdannelsen i Norge har de senere årene skjedd koordinert (siden ”solidaritetsalternativet” på 80-tallet - red. anm.), og har klart å ta inn over seg sysselsettingsproblematikken.

Ikke viktig å være god?

På spørsmål om nordmenns høye utdannelsesnivå kan ha noen betydning, reserverer Røed seg.

- På kort sikt, har det kanskje betydning at kvaliteten på arbeidsstokken er høy, men på lang sikt er det ingen sammenheng mellom høy produktivitet og lav arbeidsledighet, sier Røed, og viser til at vi i etterkrigstiden har hatt både økt produktivitet og økt arbeidsledighet.

Det kan kanskje synes som en mager trøst for deg med høy boliggjeld, men en hovedforklaring på den høye renten er altså at både du og naboen går på jobb hver dag. Og da er det kanskje til syvende og sist et spørsmål om hva du helst vil ha: lavere rente eller ingen lønn?