Lojal, men misfornøyd

Nordmenn er generelt lojale mot sine bank- og forsikringsrelasjoner. Men spesielt fornøyde er de likevel ikke.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fornøyd eller misfornøyd?

Årets Finansbarometer viser hvor fornøyde (eller kanskje misfornøyde) den norske befolkningen er med Finansnæringen som helhet.

For tredje år på rad har FNH (Finansnæringens Hovedorganisasjon) og TNS Gallup i samarbeid undersøkt nordmenns holdning til banker, skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper.

Bank best

Av de tre næringene er det bankene som er mest populære når man sammenlikner de såkalte TRI*M Indekser. (TRI*M Indekset er et enkelt tall som måler styrken på kunderelasjonen).

Bankene oppnår en score på indekset på 68, skadeforsikringsselskapene på 58, og livsforsikringene får bare 47. Skalaen går fra 0-100, hvor en score på 10-40 betyr at selskapet er "sårbart", 40-70 at det er "mulig sårbart", og 70-90 at det er såkalte "sterke relasjoner".

Arne Skauge, administrerende direktør i FNH. Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen Vis mer


- Vi ser blant annet at det er en økt tilfredshet jo hyppigere du har kontakt med finansinstitusjonen. At bankene er mest populære, henger sammen med at man oftere er i kontakt med disse, enn skadeforsikringsselskapene. Og livsforsikringsselskapet, som man enda sjeldnere har kontakt til, scorer jo aller lavest på indeksen, forklarer administrerende direktør i FNH, Arne Skauge.

- En interessant konklusjon er også at kundene er mer fornøyd med bankrådgiveren sin enn med selve banken. Dette viser tydelig at kontakt og nærhet er viktig for graden av tilfredshet, sier han.

Bytter du?

Er du en av de kundene som ikke er spesielt fornøyd, men som likevel ikke bytter selskap? (Avsluttet)
Ja, er misfornøyd, men bytter ikke.(36%) 61
Nei, er fornøyd og bytter derfor ikke.(32%) 55
Nei. Er misfornøyd, og har derfor byttet.(32%) 54
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Alle konklusjonene

Hvert av de tre områdene, bank, skade- og livsforsikring er altså blitt evaluert - ved å gjennomføre spørreundersøkelser som omfatter 1.147 personer.

Konklusjonene for de tre områdene ser du ved å klikke på lenken øverst til høyre, eller rett under:

De ganske populære bankene

De mindre populære skadeforsikringsselskapene

De minst populære livsforsikringsselskapene

Les også: Mysteriet DnBNOR.