Lockout ved grønt snørr

Hver barnehage bestemmer selv om barnet er friskt nok eller for syk til å gå i barnehagen - noen ganger helt uten hold i medisinfaget. Til glede for landets arbeidstakere: Her er en løsning som har reddet mange småbarnsforeldre i Trøndelag.


- Du ser da vel at dette snørret er blankt, og ikke grønt!

Ordvekslinger som dette mellom frustrerte foreldre og strenge barnehageansatte skjer daglig over det ganske land.

I skvis

Foreldre som mener barnet deres er friskt nok til å gå i barnehagen, står ofte maktesløse i diskusjonen om hvorvidt barnet er sykt og må være hjemme, eller friskt nok til å være i barnehagen - uten å være en smittefare for andre barn.

Mange foreldre står mellom barken og veden i disse hverdagssituasjonene: "Barken" er barnehagen, med sitt behov for lavest mulig risiko for sykdom og tilhørende belastning av personalet og de andre barna.

"Veden" er arbeidsgiver med sine krav til innsats og lovverket, som begrenser antall dager man kan være hjemme med sykt barn til ti per år (per forelder).

Styrt av myter?

En regel som ikke sjelden håndheves av barnehagene, er hensynet til fargen på barnets snørr. Mange barnehager mener at grønt snørr diskvalifiserer fra barnehageplass den dagen. Ved grønt snørr, må en av årets dyrebare dager med rett til permisjon brukes på hjemmefronten, selv om barnet ellers er i god form. Er det imidlertid blankt, er barnet velkomment, og foreldrene kan gå på jobb med god samvittighet.

- Den faglige holdbarheten av denne regelen er meget tynn, og beror på en utbredt misforståelse, sier overlege Terje Alsaker ved barne-avdelingen på Haukeland sykehus.
- Det er viruset som smitter, ikke snørret, og viruset har gått rundt i barnehagen lenge før snørret har blitt grønt, sier barnespesialisten.

Fritt fram for tro og tvil

- Når lovverket begrenser foreldres mulighet til å bli hjemme, er det en bristende logikk i at den enkelte barnehage fritt bestemmer når barna ikke får adgang til barnehagen, medgir
informasjonssjef Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund. Han er imidlertid skeptisk til om nasjonale myndigheter bør fastsette regler for når et barn må holdes hjemme.

- Men det helt klart behov for veiledning og råd fra myndighetene, slik at kjørereglene blir mer ensartede enn i dag. Jeg synes enkelte kommuner, som Værdal og Trondheim, har gjort en kjempejobb på dette området, og det ville ikke skade å se til arbeidet som de har nedlagt, sier han.

Slik kan det gjøres

De to trønderkommunene utga for noen år siden brosjyren "Kan jeg gå i barnehagen i dag?".

- Brosjyren er laget av helsepersonalet i Trondheim kommune. Vi utga den fordi vi opplevde behov for felles holdepunkter i de kommunale barnehagene, forteller rådgiver Bodil Øvre Johnsen ved fagstaben for oppvekst og utdanning i Trondheim.


I brosjyren står det ikke et ord om grønt snørr. Den er derimot både klar og detaljert nok til å kunne være et nyttig redskap i hverdagen for alle med daglig omsorg for barn. Vi gjengir derfor store deler av den som underartikler i lenkene til høyre.