LO ønsker moderat lønnsoppgjør

Fagbevegelsen vil ha moderat lønnsoppgjør.

Norsk økonomi går godt. Likevel oppfordrer LO sine medlemmer til moderasjon i årets lønnsforhandlinger. Dette til tross for at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at funksjonærene hadde større lønnsvekst enn arbeiderne i fjor.

Årslønnsveksten i NHO-bedrifter anslås til 3,5 prosent for industriarbeidere og 4,75 prosent for funksjonærer. Industriarbeiderne kom sist på resultatlista over lønnstillegg, skiver Aftenposten i dag, og viser til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.

 • Les mer om lønnsvekst her.
 • Teknisk beregningsutvalg for inntekstoppgjørene
 • SSB mener at industriarbeiderlønningene har hatt lav vekst fordi kostnadsveksten i flere år var stor og medførte at mange arbeidsplasser ble flyttet utenlands.

  - Det er en generell erkjennelse av av at det høye lønnsnivået i Norge i forhold til utlandet er en utfordring for bedriftenes konkurransesituasjon, sier administrerende direktør i i Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen til Aftenposten, og viser til at lønnkonstandene i norsk industri ligger 23 prosent høyrere enn hos nære handelspartnere.

  Men SSBs tror likevel at overskuddet i bedriftenes kasser på sikt vil gi lønnsvekst. I forrige uke la SSB en konjunkturrapport frem hvor de anslår høy reallønnsvekst.

  Les hele saken

  Mer penger likevel

  Selv uten nye lønnstillegg vil folk flest få mer å rutte med i 2007. Årsaken er at prisene kan komme til å stå bom stille i år.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Lavere strømpriser er hovedårsaken til at direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå (SSB), tror det er mulig med en prisstigning på null i 2007, skriver Dagsavisen.

  Tirsdag vil LO og YS vedta sine krav, mens UNIO komme etter i løpet av noen dager. Kravene kommer ikke til å inneholde økonomiske rammer, men formuleringer om kjøpekraftsforbedring og prioritering av lavlønte. Dette ifølge NTB.

  AKTUELT: