Livsviktig livsforsikring?

Har bedriften din sørget for at du er forsikret skikkelig? Hvis ikke bør du ta skjeen i egen hånd.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

En ulykke eller en sykdom - det skjer vel aldri meg? Eller gjør det? Statistikken viser at noen blir rammet, og det kan like gjerne være deg som meg.

Død og dårligdom

Er du forsikret på livets vei?
Er du forsikret på livets vei? Vis mer

Men er du forsikret dersom det skulle skje deg en ulykke, eller du skulle bli syk? Vi er alle yrkesskadeforsikret gjennom jobben, men denne forsikringstypen dekker langt i fra alt.

Vanligvis deler norske forsikringsselskaper livsforsikring inn i følgende hovedkategorier:

  • Ulykke som skjer på jobben
  • Ulykke som skjer i fritiden
  • Sykdom som er forårsaket av jobben
  • Sykdom (som du får i "fritiden")
Hver ulykkes- eller sykdomstype kan føre til død eller invaliditet. Totalt er det derfor åtte ulike forsikringsutfall.

Bedrifter er forpliktet til å ha en yrkesskadeforsikring som dekker deg hvis det skjer en ulykke, eller hvis du blir syk på grunn av jobben. Men de er ikke pliktig til å forsikre deg i din fritid. Og realiteten er at langt de fleste blir uføre på gå grunn av en sykdom som ikke er jobbrelatert.

Finurligheter

En yrkesskadeforsikring dekker i utgangspunktet bare ulykker som skjer når du er på jobben. Men skal du for eksempel i et jobbrelatert møte og det skjer en ulykke, vil du være dekket.

- En yrkesskadeforsikring dekker ikke private pauser. Går du for eksempel ut i et privat ærend i arbeidstiden, vil du ikke være dekket dersom det skjer en ulykke, sier soussjef i Gjensidige Nor Forsikring, Ragnhild Østbye.

Likevel er det en rekke finurligheter som det kan være lurt å være oppmerksom på. Skal du i et møte og reiser hjemmefra, vil du ikke være dekket av yrkesskadeforsikringen. Men drar du innom jobben først, vil du være dekket.

Hjemmekontoret kan også være problematisk. For var du egentlig på jobben da du gikk på kjøkkenet og snublet over en av barnas leker?

- Ofte vil det være nødvendig å foreta en vurdering av om den skaden du var utsatt for var knyttet til ditt arbeid. Forsikringsselskapet vil kunne kreve dokumentasjon på at det faktisk var en yrkesskade, sier Østbye.

Kollektive ordninger

En del bedrifter velger å tegne kollektive livsforsikringsordninger som gir deg en dekning som går ut over yrkesskadeforsikringen. Men selv om du har en slik kollektiv ordning, skal du ikke være for sikker på at du er fullt forsikret.

- Arbeidsgivere vil ofte vegre seg mot å tegne en forsikring som dekker deg hvis du blir invalid på grunn av en sykdom. Grunnen er at en slik forsikring er mye dyrere enn de andre forsikringene, sier informasjonssjef i Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon, Stein Haakonsen.

Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon har ikke statistikk på hvor mange arbeidstakere som er uten denne dekningen, men Haakonsen mener at det er stor sannsynlighet for at tallet er stort.

Klikk på lenken øverst for å se hvor mye dyrere forsikringspremien blir dersom bedriften velger å tegne en full sykdomsforsikring.

Grunnen til at sykdomsforsikringer knyttet til uførhet vanligvis er dyrere enn andre forsikringer, er enkel: Det er nemlig mye større sannsynlighet for at man blir syk, enn at man for eksempel får en taksten i hodet på jobben.

Minstepensjonist

Om du trenger forsikring eller ikke, er naturligvis en avgjørelse du selv må ta. Du må blant annet gjøre opp med deg selv om det er viktig at eventuelle etterlatte får en slump penger ved din bortgang.

Men enda viktigere er det å tenke på livet fremover dersom du skulle bli ufør.

- Uten forsikring vil du være henvist til en uførepensjon fra Folketrygden. For unge arbeidstakere og studenter som ennå ikke har opparbeidet mange pensjonspoeng, vil det bety at de med stor sannsynlighet vil ende opp som minstepensjonister, sier Haakonsen.

En minstepensjonist tjener om lag 100.000 kroner i året før skatt.

Det kan derfor være lurt å sjekke ut hvilke forsikringsordninger du har på jobben. Dernest å vurdere å tegne eventuelle private forsikringer dersom du finner ut at dekningene er utilstrekkelige i forhold til dine behov.