Livsforsikring

Livsforsikringsselskapene har de mest misfornøyde kundene. Og de som gjør minst med det.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hele 76 prosent av de spurte benytter bare ett livsforsikringsselskap, og 49 prosent har forsikringene sine hos samme selskap i mer enn ti år. I tillegg var det bare fire prosent av kundene som byttet selskap i år - altså det laveste antallet sammenliknet med andre skadeforsikrings- og bankkunder.

Enig eller uenig?

Synes du det er greit at forsikringsselskapene henter inn informasjon om kundenes helse? (Avsluttet)
Nei(70%) 167
Ja(26%) 62
Vet ikke(4%) 10
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Enig eller uenig?

Ett av de mest interessante funnene i undersøkelsen knyttet til livsforsikring var at bare 24 prosent av de spurte var helt eller delvis uenige i at forsikringsselskapene trenger aktuelle helseopplysninger før de kan tegne enkelte typer forsikring.

Men: Når de samme personene blir spurt om "det er greit at personer som ut fra helsetilstand/livsstil vet at de har vesentlig høyere risiko enn gjennomsnittet for å bli uføre, bør betale mer enn gjennomsnittet", blir svarene helt annerledes. For nesten 40 prosent er helt eller delvis uenig i at dette skal være lov.

Med andre ord: Når det gjelder betaling for risiko, er det noe som folk flest aksepterer når det gjelder skadeforsikringer. Men kommer det til helsespørsmål, ønsker folk altså ikke at man i samme grad skal betale for egen ulykke. Og det er kanskje likevel ikke så uforståelig?

Få er meget fornøyd

Som bankkundene og skadeforsikringskundene, ble også livsforsikringskundene spurt om tilfredshetsgraden av selskapet som helhet. Her svarte bare 24 prosent at de var svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd. Tilfredsheten var med andre ord noe lavere enn for bank- og skadeforsikringskundene.

Kilde: TNS Gallup og FNH.