Livsfarlig eksamen

Skippertak og strenge tidsfrister kan være direkte livsfarlig. Risikoen for blodpropp i hjertet blir mangedoblet.

Det er kanskje ikke overraskende at stress kan være usunt. Men den store økningen i risiko for en livsfarlig blodpropp kommer overraskende på ekspertene.

Dødelig deadline
Svenske forskere har undersøkt over 3.500 mennesker i et program som kalles Stockholm Heart Epidemiology Programme.

Forskerne som kommer fra det anerkjente Karolinska Instituttet ønsket å se om bestemte hendelser på jobb eller i privatlivet kunne ha sammenheng med risikoen for blodpropp i hjertet.

Og konklusjonen er klar: Presset ved å overholde en deadline kan føre til en seksdobling av risikoen for å få en livsfarlig blodpropp dagen etter.

Undersøkelsen er publisert i fagtidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health.

Rammer flere yrker
Strenge tidsfrister og deadlines er et kjent fenomen for studenter og skoleelever flere ganger i året. Yrkesgrupper som journalister, revisorer og flere typer kontorarbeidere opplever også ofte strenge tidsfrister.

De svenske forskerne er redd for at et tøffere arbeidsmarked skal bety at enda flere mennesker i fremtiden blir rammet av stress-fremkalt blodpropp.

 

Mozon.no, 16.12.2004