Litt farlig, litt lønnsomt

Har du lyst på ny bil, men mangler kapital? Kanskje du ikke har mulighet til å ta opp et gunstig lån i banken. Om dyre forbrukslån er alternativet for deg, kan det være lurt å vurdere privatleasing.

Privatleasing er et ganske nytt produkt. Men lønner det seg egentlig å leie bil, fremfor å eie den? Vi har gått igjennom tre populære leasingavtaler i markedet, og funnet alle lønnsomme.

Leasing kontra kjøp

Det er få poster i bilbudsjettet som blir berørt hvis du velger å leie fremfor å eie. De finansielle kostnadene, som rentekostnader og avskrivninger eller verdifall, er de viktigste. Leier du, må du uansett dekke både forsikringer og alle utgifter til drift og vedlikehold av bilen i leieperioden. Vil du se alle kostnadstypene en bil medfører, kan du trykke her.

Hovedkostnadene ved en leasing- eller privatleieavtale, er summen av engangsbeløpet du må betale ved begynnelsen av leieperioden og den månedlige leien. I tillegg må du betale merverdiavgift på årsavgiften - en merutgift på 690 kroner per år- når du leaser bil. Dette utgjør omtrent to tusenlapper i løpet av tre år.

Eier du bil selv, er det to viktige elementer i regnestykket: Verdifallet på bilen, og rentekostnadene.

Vi har sett på forskjellene mellom å eie og å leie en splitter ny bil over en periode på tre år.
For alle våre eksempelbiler konkluderte vi med at en leieavtale over tre år faktisk viser seg noe billigere enn å eie selv.

Fallgruvene

Men om våre regnestykker er aldri så oppløftende for nybil-elskere, viser de bare et utsnitt av sannheten.

- Til kundene pleier jeg å si at vi gjerne tilbyr dette produktet, men at de skal være klar over at det finnes fallgruver i det, sier Cato Sæther hos Møller Bil Vest. Forhandleren formidler privatleieproduktet fra Møller Finans, som faller best ut av alle produktene vi har beregnet lønnsomheten til.

- Regelverket krever at vi avskriver merverdiavgiften på en nybil over 36 måneder. 1/36-del av merverdiavgiften er altså innbakt i det månedlige leiebeløpet. Skulle du av en eller annen grunn ønske å gå ut av leieavtalen etter 18 måneder, er bare halve merverdiavgiften innbetalt. Vi vil da blant annet kunne kreve av deg at du betaler inn resten av momsen før du kan løses fra avtalen du har gjort med oss, sier han.

Møller Finans bekrefter at det kan bli dyrt å kjøpe seg fri fra en tre-årig leieavtale. I tillegg til merverdiavgiften, vil du kunne bli avkrevd det ekstraordinære verdifallet fra starten av avtalen, skulle du ønske å kjøpe deg fri før avtalens utløp.

- En bil synker ikke i verdi lineært, slik vi legger til grunn i våre beregninger av månedsleie. Verdifallet skjer i rykk og napp, og det kan godt tenkes at våre lineære modeller beregner feil verdi ved et gitt tidspunkt, fortsetter Sæther.

I Møller Bil Vests tilbud er det innbakt at verdien av bilen synker lineært hver måned, til 64 prosent av nybilverdien etter tre år. Skulle den virkelige verdien vise seg høyere enn dette ved utløpet av avtaleperioden, har du betalt "for mye" i leie for bilen.

Skulle en lav restverdi etter tre år virke forlokkende, kan du ikke regne med å få kjøpt bilen til den antatte restverdien. Lovverket setter nemlig forbud mot å gjøre forhåndsavtaler om gjenkjøp.

- Vi får regelmessig bokettersyn, hvor skattemyndighetene sjekker om det er gjort slike forhåndsavtaler, og må til enhver tid kunne godtgjøre at dette ikke skjer, forteller Sæther.

Tre lønnsomme

I våre beregninger har vi tatt selskapenes vurderinger av restverdi på bilen etter tre år for god fisk, og gått ut i fra at vi kunne solgt bilen for samme summen, etter å ha eid den selv i tre år. I alle tre eksemplene ser vi at kostnadene blir litt mindre ved leasingalternativet, enn ved å eie og fullfinansiere bilen selv med et banklån på 5 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at vårt fokus har vært på forholdet mellom nybilprisen og leieavtalene - forskjellene mellom bilene er ikke tema for denne artikkelen. I utgangspunktet har vi valgt tre biler som ligger i omtrent samme priskategori, men graden av utstyr kan variere svært mye eksemplene imellom.

Toyotaen

Her har vi brukt Toyota Finans sitt tilbud på leasing av den populære Toyota Avensis 2.0 D4D Linea Business stv 5d stasjonsvogn - årets modell. Innkjøpspris som ny: 299.900 kroner.

Eie eller leie Toyota Avensis?
 EieLeie
Kjøpesum299 900-
Nåverdi restverdi156430*-
Sum verdiforringelse143470-
Nåverdi renter etter skatt (tre år)30190-
Engangsbeløp 37 488
Nåverdi leieutgift 36 måneder** 113 950
Nåverdi mva på årsavgift 2 000
Sum kostnad173660153440
Beregninger utført av DinSide, basert på prisopplysninger fra Toyota Finans *Nåverdien av restverdi på 173942 kroner. **Månedlig leie 3344 kroner i tre år. Beløp neddiskontert med 3,6 prosent per år.Våre beregninger viser at det faktisk er litt billigere å lease enn å eie selv.

Forden

Også her har vi brukt en populær stasjonsvogn: Ford Mondeo Titanium 2.0 Tdci 115hk 6g stasjonsvogn '06- nypris: 306.800 kroner.

Eie eller leie Ford Mondeo?
 EieLeie
Kjøpesum306 800-
Nåverdi restverdi173570*-
Sum verdiforringelse133230-
Nåverdi renter etter skatt30880-
Engangsbeløp 37 200
Nåverdi leieutgift 36 måneder** 102 230
Nåverdi mva på årsavgift 2 000
Sum kostnad164100141430
Beregninger utført av DinSide, basert på prisopplysninger fra Røhne og Selmer, Oslo *Nåverdien av restverdi på 193000 kroner. **Nåverdi av månedlig leie 3000 kroner i 36 måneder. Beløp neddiskontert med 3,6 prosent per år.


Resultatet er det samme som for Toyotaen.

WV-Passat

Eie eller leie VW Passat?
 EieLeie
Kjøpesum344 553-
Nåverdi restverdi189230*-
Sum verdiforringelse155320-
Nåverdi renter etter skatt (tre år)34690-
Engangsbeløp 2 500
Nåverdi leieutgift 36 måneder** 148 613
Nåverdi mva på årsavgift 2 000
Sum kostnad190000153110
Beregninger utført av DinSide, basert på prisopplysninger fra Møller-gruppen *Nåverdien av restverdi på 210750 kroner. **Månedlig leie 4361 kroner i tre år. Beløp neddiskontert med 3,6 prosent per år.

Fra Møller Finans har vi bedt om et privatleie-tilbud for en Volkswagen Passat 1,9 Tdi 105 hk Trendline 5d stasjonsvogn '06.

Stadig greit

Disse funnene, og det faktum at vi, da vi gjorde beregninger om dette for et halvt år siden, konkluderte med at det var knekkende likegyldig om en eier eller leier bil, gjør i alle fall at vi ikke føler noen trang til å advare noen mot å inngå leasingavtaler. Farlig er det i hvert fall ikke.

Riktignok er det mange slike avtaler vi ikke har analysert. Noen vil være mindre gunstige enn de ovenfor, andre mer gunstige. Trolig vil imidlertid forskjellene være marginale, som i de fleste eksemplene våre.

Vær oppmerksom på at om du ønsker å kjøpe bilen etter at leasingavtalen er over, må du regne med en omregistreringsavgift i størrelsesorden 10.000 kroner på bilene ovenfor.

Alt annet du trenger å vite om leasing finner du her, hos DinSide Motor.

Beregningene

Vår søsterpublikasjon iMarkedet, definerer nåverdi som "dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med en gitt rentesats. Nåverdi er kort og godt en beregning av hva en pengestrøm over en viss tid er verdt i dag, med utgangspunkt i at en krone om tre år er mindre verdt enn en krone i dag, for en som har alternative finansierings- eller plasseringsmuligheter.

For å beregne nåverdien av et lån må man bestemme seg for hvilken kalkulasjonsrente man skal benytte. Hvis man først er en person som vurderer å lease en bil, har man neppe de nødvendige kontantene "på labben", eller er stinn av egenkapital i boligen. Vi har derfor i utgangspunktet valgt 5 prosent rente og korrigert for skatt, noe som tilsvarer renten ved å utvide et boliglån til lavere grader av sikkerhet. Dette har gitt 3,6 prosent i kalkulasjonsrente i våre beregninger.

Til hjelp i arbeidet har vi beregnet nåverdier med vår egen Betalingsstrømkalkulator. Ønsker du å legge andre forutsetninger til grunn for beregningene enn de vi har oppgitt, kan du bruke kalkulatoren selv.

Hva er kostnadene?

En ny bil faller i verdi fra det minuttet du har kjøpt den. Restverdien av bilen er det den er verdt etter en viss periode, i vårt eksempel tre år. Leasingselskapene bruker restverdien til å beregne det månedlige leiebeløpet, mens leasingkunden vanligvis ser lite til restverdien, da man som regel ikke kjøper bilen etter endt leasingperiode. I våre beregninger har vi brukt restverdien på bilene, som estimert av leasingselskapene.

For å beregne rentekostnadene ved et nybilkjøp har vi forutsatt et avdragsfritt lån som tilsvarer hele nybilprisen.

I kostnadene ved å leie, har vi forutsatt en kjørelengde på 15.000 kilometer per år, og tre års avtaletid.

Selv om det er et sterkt renteelement i den månedlige leien, er utgiftene ikke fradragsberettigede i selvangivelsen.