Liten som barn - sjeldnere gift

Gutter som blir født små og fortsatt er lavere og tynnere enn gjennomsnittet ved 15-års alderen blir sjeldnere gift. Det kommer frem fra en undersøkelse hvor 3500 menn har blitt fulgt fra fødselen frem til i dag.

Små menn sjeldnere gift
Gutter som blir født små og fortsatt er lavere og tynnere enn gjennomsnittet ved 15-års alderen blir sjeldnere gift. Det kommer frem fra en undersøkelse hvor 3500 menn har blitt fulgt fra fødselen frem til i dag.
Faktorene som påvirker om en mann blir gift eller ikke er mange og komplekse. Allikevel viser en undersøkelse publisert i fagtidsskriftet British Medical Journal at gutter som er små når de blir født og fortsatt er mindre enn vanlig ved 15-års alderen gifter seg sjeldnere.

Ugifte også lavere inntekt
3500 gutter som ble født i perioden 1924-33 har blitt studert. Fødselsvekt og høyde ble deretter sammenliknet når guttene nådde 15-års alderen. De 259 mennene som aldri hadde vært gift var 2 cm kortere og 2.4 kg tynnere enn de andre mennene i undersøkelsen i 15-års alderen. De ugifte mennene tenderte også til å ha lavere inntekt enn de andre i undersøkelsen.
Størrelse og partnervalg
- Forskerne i undersøkelsen konkluderer med at hvorvidt menn gifter seg eller ikke består av flere forskjellige biologiske og sosiale grunner, men at tendensen undersøkelsen gir mersmak til å se videre på relasjonen mellom fødselsvekt og valg av partner. Faktorer som igjen har å gjøre med sosialisering , seksualitet og personlighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen