Liten infarktrisiko etter sex

Å ha sex kan utløse hjerteinfarkt, men sjansen er svært liten sammenliknet med andre vanlige fysiske aktiviteter.

Liten infarktrisiko etter sex

Sex kan utløse hjerteinfarkt, men risikoen er svært liten. Det viser en svensk undersøkelse.

Over 650 hjerteinfarktpasienter har deltatt i den svenske undersøkelsen. Tre fjerdedeler av deltakerne var menn. Halvparten var i aldersgruppen 45-60, og tre fjerdedeler var gifte. Deltakerne ble intervjuet om sin seksuelle aktivitet de fire siste dagene før de fikk infarkt, og om treningsaktiviteter. De fleste deltakerne var seksuelt aktive, men bare et fåtall hadde vært seksuelt aktive like før infarktet.

Sex en gang i uka ok
Forskerne konkluderte med at seksuell aktivitet dobler risikoen for infarkt den første timen etterpå. Blant dem som ikke trente regelmessig, var risikoen fire ganger så høy. Men risikoen er fortstat på et lavt nivå, og den absolutte risikoen per time lav. Forskerne konkluderer derfor med at sex en gang i uka gir en minimal risiko for å utløse hjerteinfarkt, og at leger bør oppfordre hjertepasienter til å være seksuelt aktive. Studien heter Sexual activity as a trigger of myocardial infarction , og er omtalt i det britiske legetidsskriftet British Medical Journal. (Referanse: Stockholm Heart Epidemiology Programme (SHEEP) 2001;86:387-90).

Silje Stavik, mozon.no 17.09.01