Likevel ikke sunt å røyke etter infarkt

Røyking hjelper ikke etter hjerteinfarkt, viser en ny norsk studie som går mot etablert vitenskap.

Til tross for at enkelte studier har funnet ut at røyking, paradoksalt nok, hjelper pasienter med å komme seg etter hjerteinfarkt, viser denne nye studien det motsatte.

Dersom røykere har hatt et hjerteinfarkt i ung alder, har de den samme risikoen for nye plager som eldre som ikke røyker.

Det er norske Hans Jakob Joatun fra Universitetet i Bergen som har ledet undersøkelsen.

- Dette er en viktig analyse, sier han til Reuters Health.

I undersøkelsen ble det brukt over 5000 personer i slutten av 20-årene som hadde hatt et hjerteinfarkt. Pasienter som røyket eller hadde røyket før, hadde 17 prosent lavere risiko for å dø, enn ikke-røykere.

Etter at informasjonen ble justert for alder alene, forsvant derimot forskjellen. Da hadde røykere seks prosent høyere risiko for dødelighet.

Røykeslutt er altså sunt også for folk som har hatt infarkt.

Mozon.no, 28.09.2004