Like lite fra Jens, Jan og Kjell Magne

VALGET FOR MENN: Våre tall viser at det er knekkende likegyldig for inntektsskatten om menn stemmer på Ap, Høyre eller KrF. Alle gir like lite i lommeboka.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette kommer fram i vår beregning av de ulike partienes skattemodeller. Dette bekrefter at Arbeiderpartiet ligger tett opp til både KrF og Høyre i den økonomiske politikken.

Jens A og Jan H

Medregnet avgifter og andre faktorer er bildet likevel noe annerledes.

Ved forrige korsvei så vi på de beste partiene for kvinner. Nå har vi fjernet oss fra kontantstøtte og beautybag, og tatt utgangspunkt i kameratene Jens A og Jan H. Begge er opptatt av sin egen økonomi.

De er begge 40 år, skilt og helgefedre. De kjører bil, drikker alkohol og røyker omtrent like mye som gjennomsnittsmannen.

Ulik lønn

Gutta har imidlertid ulike jobber med svært ulik lønn.

 • Jens A er statsansatt og tjener rundt 300.000 kroner i året.

 • Jan H jobber i næringslivet og håver inn rundt 500.000 i året.

  Skattesystemet gir dem dermed ulik skatt. Denne har vi beregnet for dem - og deg. Særavgiftene slår derimot likt ut for de to. Vi har tatt med avgiftene på alkohol, tobakk og strøm.

 • I følge Statens tobakkskaderåd forbruker røykende menn i gjennomsnitt 5.000 sigaretter per år. Det tilsvarer 250 20-pakninger årlig.
 • I følge Statistisk sentralbyrå drikker de 65 liter øl og 10 liter vin per år. Dette er gjennomsnittlig alkoholforbruk i Norge.

  Bidrag, bil og TV

  Forskning viser dessuten at menn tradisjonelt er mer opptatt av egen lommebok og økonomi enn kvinner. Det gjelder også Jens og Jan.

  For dem er bilen og barna store utgiftsposter; de kjører mye og betaler barnebidrag.

 • Kun to prosent av alle barn mellom 0 og 17 år, bor sammen med far alene, i følge Statistisk sentralbyrå. Majoriteten av kvinner er hovedforsørgere, mens mange menn er helgefedre.
 • Det årlige bensinforbruket for en bil er 1.000 liter bensin i året, i følge Transportøkonomisk Institutt. Når bensinen koster sju til ni kroner literen, utgjør dette fra 7 - 9.000 kroner i årlige bensinutgifter alene.
 • Menn ser mer TV enn kvinner, også det i følge SSB.

  Ta DinSides store valgtest

  Hvilke partier er mest gunstig for menns økonomi?