Like billig med hjemme-PC

KOMMENTAR: Skjerpelse og skjerpelse, fru Blom. Når arbeidsgivere og ansatte får satt seg skikkelig inn i de nye reglene for bruttotrekksordningen for hjemme-PC, kan endringen fra nyttår like gjerne vise seg som en lettelse for arbeidstakere.

Like billig med hjemme-PC


  Endringen i statsbudsjettet som ble foreslått av Bondevik-regjeringen, og som nå opprettholdes av Stoltenberg-regjeringen, setter nemlig ingen begrensninger for hvor dyre PCer arbeidstakere kan ha stående hjemme. I praksis vil de nye begrensningene bare berøre bare hvor mye arbeidsgiveren kan tillate seg å kreve at arbeidstaker betaler for utstyret.

  - Endringen er ingen ny grense for verdien av hjemme-PCer og tilbehør som kan lånes ut skattefritt, men en grense for hvor mye som kan trekkes i den ansattes brutto lønn. For utstyr som arbeidsgiver selv finansierer og låner ut, gjelder det ingen beløpsgrense, sier seniorrådgiver Hans Peter Lødrup i Finansdepartementet til DinSide

  I praksis kommer begrensningen til å bli gjennomført ved at det maksimale trekket i bruttolønn i ordningen settes til 280 kroner måneden, som tilsvarer 10 080 kroner over tre år.

  Hva vil DIN hjemmePC koste deg med de nye reglene?. Trykk her, og regn ut selv med vår flunkende nye hjemme-PC-kalkulator

  - Hvis arbeidsgiver utplasserer utstyr som er verdt mer enn 10.080 kroner, kan det overskytende enten dekkes av arbeidstakers beskattede penger, eller av arbeidsgiver selv, sier Lødrup.

  Arbeidsgiver må spleise

  Så vidt vi kan bedømme, betyr dette at det ikke blir innført noen som helst ny grense for verdien av en hjemme-PC for arbeidstakere. Det nye er at en del arbeidsgivere, som hittil kan ha sluppet unna å betale for hjemme-PCer, nå blir innhentet av systemet, og vil se seg nødt til å dekke deler av kostnadene, dersom arbeidstaker behøver dyrere utstyr for å jobbe hjemmefra.

  Vår påstand er at bruttotrekksordningen hittil har gjort det mulig for mange arbeidsgivere å flytte kostnadene for datautstyr de selv burde betalt over på arbeidstaker. Denne tiden er nå over.

  Gjelder fra i år!

  Menge lesere har spurt oss om iverksettelsesdatoen for de nye reglene. Her er hva Finansdepartementet har svart oss om saken:

  "Endringene er foreslått å gjelde for alle avtaler inngått fra og med 14.10.05 (fremleggelsesdatoen). Det er avtalen mellom arbeidsgiver og den ansatte om utplassering av utstyr og at den ansatte skal trekkes i lønn som er avgjørende - ikke eventuelt tilbud fra arbeidsgiver/leverandør og avtaler som arbeidsgiver eventuelt har inngått med finansieringsselskap osv. Med andre ord er skjæringspunktet det tidspunkt arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidig er forpliktet til å utplassere utstyr og å gjennomføre lønnstrekk.

  Det er lagt opp til en overgangsordning for avtaler som er inngått før 14.10.05. Slike avtaler vil kunne videreføres med det innhold de hadde da, men hvis de på noen måte blir endret, herunder utvidet i omfang eller løpetid, vil de måtte følge de nye reglene. Dersom Internett-tilgang inngår i en avtale inngått før 14.10.05 vil dette kunne dekkes under reglene for hjemme-PC-ordningen, men bare ut 2005.

  Fra 1. januar 2006 skal Internett-tilgang, også for avtaler inngått før 14.10.05, følge reglene for beskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Det følger av kravet om at avtalen ikke kan endres, at det for eksempel ikke er anledning til å forskuddsbetale hele avgiften for bredbånd før 1. januar 2006 dersom det etter avtalen skal trekkes løpende i avtaleperioden."