Ligningssjef applauderer

- Endelig, sier ligningssjefen i Tønsberg Sverre Kjær. Han kan fortelle at ligningsvesenet har etterlyst ett nytt system for beregning av reisefradrag i 20 år. Kjær håper inderlig regjeringens forslag blir vedtatt.

- Dagens kompliserte regler for beregning av reisefradrag fører til et anseelig ekstraarbeid i form av kontroll av skatteyterens egne opplysninger som vi gjerne skulle vært foruten, sier Kjær til DinSide. Han mener regjeringens forslag vil gi et mer rettferdig og ikke minst enklere system å forholde seg til for både ligningskontor og skatteyter.

I forbindelse med ny forhåndsutfylt selvangivelse i 1999 blir dette poenget enda viktigere tillegger han.

Samfunnsøkonomisk

- I 1998 deltok Tønsberg sammen med fire andre kommuner i et forsøksprosjekt der alle fikk mulgihet til å levere forhåndsutfylt selvangivelse. Hele 19.000 av tilføyelsene vi mottok fra skatteytere dreide seg om reisefradrag. Disse tilføyelsene har ligningskontoret ansvaret for å kontrollere og dette blir det mye jobb av.

Beregninger fra finansdepartementet viser at dersom alle ligningsfunksjonærer sparer et minutt på hver selvangivelse så betyr det 20 årsverk spart på landsbasis.

- Selv om mange pendlere med utgangspunkt i Tønsberg får store skattelettelser er det verdt å merke seg at regjeringens forslag innebærer en positiv provenyvirkning for staten på hele 250 millioner kroner.

Kunne utnyttes

Ifølge Kjær er det nye systemet også en forbedring i den forstand at det blir mer forutsigbart og inneholder færre usikkerhetsmomenter.

- Poster på selvangivelsen som baserer seg på egenopplysninger fra skatteyter medfører usikkerhet for begge parter. Skatteyter vet ikke om han eller hun får godkjent fradragene, og vi må i mange saker utvise skjønn, noe som ikke alltid gir like resultater, påpeker han.

I tillegg har Tønsberg hvert år tilfeller der skatteyter har "prøvd" seg med reisefradrag som ikke har vært reelle.

- Jeg ser udelt positivt på regjeringens forslag, også med tanke på at pendlerne får litt igjen for den "innsatsen" de gjør.