Lider i stillhet

En ekte mann snakker ikke om helsen sin. - Et kjempeproblem, mener forsker Ulla-Britt Lilleaas.

Myten om den moderne mannen står for fall.

For vi menn liker fortsatt ikke å snakke om helseproblemene våre. Resultatet er at mange sliter med angst og dårligere livskvalitet.

Tar det som en mann
Sosiolog Ulla-Britt Lilleaas har forsket på menns helse i Norge. Hun mener at menn i liten grad oppsøker helsevesenet og er lite flinke til å bruke forebyggende tiltak.

Menn reagerer sent på sykdom, benekter at de er syke og lider heller i stillhet. Noen trenger flere år på å erkjenne at de lider av en alvorlig sykdom.

- Både toppidrettsutøvere og hjerteopererte som jeg snakket med var opptatt av å ha kontroll, være tøffe og sterke og ikke klage eller vise følelser. Dette er et kjempeproblem, forteller Lilleaas til Dagsavisen.

Den norske forskeren la frem sine funn på en konferanse på Likestillingssenteret i Oslo denne uken. Hun mener at mange kvinner også får en større byrde på grunn av dette når mannen blir syk. Årsaken ligger både hos mennene og i helsevesenet.

- Menn får lite informasjon og oppfølging. Ikke bare fordi helsevesenet ikke stiller spørsmål, men like mye fordi menn ikke snakker om helseproblemer, mener Lilleaas.

Lite fokus på menn
Norsk forskning har lite fokus på temaet menn og helse. Lilleaas mener Norge er en sinke på dette området, sammenliknet med andre europeiske land.

- Forskningen på kvinnehelse er prioritert i Norge, så det er nesten ingen økonomisk støtte å få. Vi vet veldig lite om mannshelse. Og vi kan jo ikke sette igang tiltak før vi vet mer om hva som trengs, sier Lilleaas.

Mozon.no, 20.01.2005