Lider du av travel dame-syndrom?

Mange kvinner sliter med å opprettholde perfekte jobber, familier og vennskap samtidig. Nå får problemet en egen diagnose.

Noen kvinner klarer det. Å balansere midt mellom barn, ekteskap, karriere, oppussing, venner, familie og fritid.

Men for andre kan de mange kravene til moderne kvinner rett og slett bli for høye.

- Dette oppstår ofte, spesielt for kvinner i storbyen med stressende jobber og en ung familie som forsøker å gjøre alt på en gang.

- De løper til treningssenteret i lunsjpausen og shopper på veien hjem, sier president i British Osteopathic Association til avisen Daily Mail.

Trett og leiNoen kvinner klarer det. Å balansere mellom barn, ekteskap, karriere, oppussing, venner, familie og fritid.

Men for andre kan de mange kravene til moderne kvinner rett og slett bli for høye.

- Dette oppstår ofte, spesielt for kvinner i storbyen med stressende jobber og en ung familie som forsøker å gjøre alt på en gang.

- De løper til treningssenteret i lunsjpausen og shopper på veien hjem, sier president i British Osteopathic Association til avisen Daily Mail.

Trett og lei
Årsaken til Travel Dame Syndrom (TDS) er det samlede presset fra omgivelsene. Problemene rammer først og fremst kvinner mellom 25 og 55 år med store krav til seg selv og lite tid til alt.

Symptomene på TDS er først og fremst stressreaksjoner som søvnproblemer, utslitthet, økt appetitt, manglende motivasjon og skyldfølelse. Vektøkning, depresjoner og nedsatt selvtillit følger gjerne i kjølvannet.

Og problemet rammer først og fremst kvinner. En undersøkelse fra de britiske osteopatene viser at tre av fire kvinner sliter med minst ett kronisk helseproblem. Blant menn er det tilsvarende tallet to av fire.

Lidelsene er ofte de samme som i definisjonen av TDS. Søvnproblemer og PMS topper listen, etterfulgt av migrene og fordøyelsesproblemer, viser en undersøkelse av 2.900 kvinner og menn i alderen 16 til 55 år.

Stress ned
Begrepet "Hurried Woman Syndrome" ble først formulert av den amerikanske forskeren Brent Bost. Han mener det bare finnes én løsning på syndromet som i verste fall kan føre til alvorlige depresjoner: Stress mindre og planlegg bedre.

En av de viktigste forklaringene til TDS er nemlig at stress forstyrrer hjernens produksjon av stoffet serotonin. Dette stoffet regulerer lykkefølelsen i hjernen, og ustabile nivåer kan føre til humørsvingninger og depresjoner.

Mozon.no, 03.05.2005