Lever lenger med latter

Så er det endelig bevist: En god latter og sans for humor forlenger livet.

Forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital har undersøkt om det er noen sammenheng mellom sans for humor og redusert dødelighet.

Og konklusjonen er klar: Personer med sans for humor har større sjanse for å overleve alvorlig sykdom.

Friske komikere
Skal vi tro denne og tidligere studier, bør komikerne være den sunneste yrkesgruppen vi har. Men er de egentlig så friske?

Les hele saken her: Frisk med Stand-Up.

Sans for humor
Deltakerne i studien var pasienter med kronisk nyresvikt i Sør-Trøndelag fylke. Pasientene var avhengig av regelmessig dialysebehandling og var livstruende syke.

Pasientene fikk spørsmål om alder, kjønn, utdannelse, varighet av sykdommen, antall dialyser per uke, livskvalitet og sans for humor.

I løpet av en observasjonsperiode på to år, var det nitten pasienter som døde.

De som mente de hadde sans for humor, hadde 31 prosent mindre risiko for å dø i løpet av observasjonsperioden enn pasienter uten sans for humor.

- Ingen andre kjennetegn ved pasientene kunne forutsi liv eller død to år senere så sterkt som skåren på sans for humor, sier en av forskerne, Sven Svebak, professor dr. philos ved Institutt for nevromedisin, NTNU ifølge Forskning.no.

Vet ikke hvorfor
Forskerne er usikre på hvorfor sans for humor kan forlenge livet.

- Min beste ide er at bra sans for humor beskytter mot mye stress og dermed mot for mye stresshormoner som kan svekke immunforsvaret, spekulerer Svebak til Mozon.

Forskerne har definert sans for humor etter skårer fra seks spørsmål som sammen kalles Sense of Humor Questionnaire-6. Det er Svebak som har utviklet spørsmålene.

- Jeg har utviklet den fra en meget lengre test som ble lansert i begynnelsen av 70-årene. Den er oversatt til mange språk, er teoretisk forankret i en begrepsanalyse om hva sans for humor er, ikke særlig preget av hvor lett folk smiler og ler, sier Svebak.

Studien er publisert i tidsskriftet International Journal of Psychiatry in Medicine.

 

Mozon.no, 14.12.2006