Lettere med lynguide

Selskapet Lynguidefabrikken lager fargerike guider for ny data- og teleteknologi. Aller siste nytt er Urban Survival-guider til kaffe, sigarer, whisky og knytting av slips.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Disse vil være rettet mot menn og skal etter planen være på markedet i 2003.

I skuffen

Urban Survival-serien er senere tenkt utvidet til blant annet typiske kvinneprodukter.

Lettere med lynguide

Disse vil skille seg klart fra vanlige bruksanvisninger, som ofte er uoversiktlige, dårlig oversatt fra et annet språk, fullstendig dominert av faguttrykk eller inneholder uforståelig snikksnakk.

- Mange leser ikke en gang bruksanvisningene. De er ofte så dårlige at de havner i en skuff, sier Anita Aldridge, gründer av Lynguidefabrikken, som designer og produserer guidene.

Punkt-til-punkt

Nå blir de lettere å ha med å gjøre. Urban Survival-guidene er A4-brettede brosjyrer i flere farger. Telenors lynguider, også laget av Lynguidefabrikken, er laget etter samme mal.

De inneholder punkt-for-punkt-hjelp til bruk av teknologi og ulike produkter. Til teksten står tegninger og bilder. Piler vises hvor de mest brukte knappene er. Koblinger vises grafisk. Nøkkelord er uthevet med rødt.

Telenors lynguide til HP Omnibook og HP e-pc 10 viser deg for eksempel hele prosessen fra du slår på PC'en, kobler den til nettverket og eventuell tilkobling via trådløst nettverk.

Vis meg denne lynguiden

Telenor har en stund benyttet lynguidene til opplæring og kursvirksomhet til innføring av nye systemer.

Dytten

- Guidene passer godt til de som trenger litt kunnskap raskt, særlig når de skal ta i bruk ny teknologi. Det kan være den lille dytten som skal til, sier Anita Aldridge.

Blant annet har Telenor fått laget lynguider til Microsoft Office 97-2000, Microsoft Outlook 97-2000, VCON - videokonferanseutstyr og år 2000-problematikk.

- Mest nytte av dem har vi likevel hatt i forbindelse med innflyttingen i nybygget på Fornebu. Da fikk alle ansatte nytt utstyr og skulle ta i bruk nye løsninger. Lynguidene hjalp dem å komme i gang, sier Arve Paulsen, informasjonsdirektør i Telenor Eiendom Fornebu.

Relaterte artikler:
Mot bedre bruksanvisninger
De verste bruksanvisningene