Lettere leasing for private

Privatpersoner får kanskje snart lease bil gjennom arbeidsgiver uten å betale noen fordelsskatt. Et slikt hull finnes allerede, men det kan bli større.

Firmabilordning er stadig gunstig for dem som har tilgang til det. Koster firmabilen rett i underkant av 350.000 kroner ny, skal du skattlegges for en fordel på 5,80 kroner pr. kilometer du kjører bilen privat. Likningskontoret antar at du har brukt bilen til og fra jobben og i tillegg kjørt 10.000 kilometer privat. Har du åtte kilometer til jobben, blir dette 13.680 kilometer. Fordelen ved fri bil gir da et tillegg i din vanlige inntekt på 79.344 kroner. Dette beskattes som lønn, og er din marginalskatt 40% får du omtrent 32.000 kroner i økt skatt.

Men da betaler arbeidsgiver vanligvis alle kostnader: Bilen, service, forsikring, drivstoff, årsavgift etc. Har du virkelig brukt bilen 13.680 kilometer privat, utgjør den økte skatten 2,31 kroner pr. kilometer. Det er et billig bilhold i forhold til om du selv kjøpte den samme bilen. Verdifallet på en bil til 350.000 kroner utgjør fort vekk 40.000 kroner i året de to-tre første årene. Med kjørelengen i vårt eksempel, ville bare verdifallet blitt 2,92 kroner kilometeren. Så kommer driften av bilen i tillegg.

Firkantete regler

De fleste arbeidsgivere vil ikke utstyre andre ansatte med firmabiler enn dem som faktisk behøver bil i arbeidet. Men vil ikke arbeidsgiveren betale bilen din, kan du kanskje få til det nest beste: At arbeidsgiver trer inn som den formelle leietaker til en leasingbil. I virkeligheten er det du som leaser, og refunderer alle arbeidsgiverens kostnader.

Selv om leasing stadig er en rimelig form for bilfinansiering, blir det en ugunstig ordning om du i tillegg til alle kostnadene ved bilholdet også må betale firmabilskatt. Men slik er faktisk reglene. Hva arbeidsgiver betaler eller ikke betaler, og hva du selv måtte betale, er et forhold mellom arbeidsgiveren din og deg. Noe helt annet er forholdet mellom staten og deg. Staten spør: "Er det arbeidsgiver som har stilt bilen til disposisjon for deg?". Om svaret er ja, plinger det i kassa-apparatet: Det blir 32.000, takk.

Ett hull

Nå finnes det et hull i disse reglene, og det er den såkalte "sjefs-reglen". Lignings-ABC, som er ligningskontorenes bibel., sier at om du benytter bilen mindre enn 1.000 kilometer i året i arbeidet så skal ikke inntekten tillegges de vanlige kilometersatsene. Du skal i stedet skatte av alle arbeidsgiverens faktiske kostnader ved bilholdet.

Det betyr at det er likegyldig om du først får utbetalt pengene og så betaler bilkostnadene selv, eller om arbeidsgiver betaler og innrapporterer det til ligningsmyndighetene som lønn.

Det betyr også at alle som har en forståelsesfull arbeidsgiver kan lease en bil med arbeidsgiveren som mellommann - med mindre du virkelig behøver bilen også i arbeidet. For om kjørelengden i arbeidet blir over 1.000 kilometer, setter firmabilbeskatningen inn i igjen.

Det må ikke herske tvil om at denne måten å ha bil på er mindre gunstig enn om arbeidsgiver betaler alt. Men den kan være mer gunstig enn å selv begi seg ut på lånemarkedet for å finansiere en bil.

Kanskje et nytt hull

Det er mulig at adgangen til å lease gjennom arbeidsgiver snart blir drastisk utvidet. Skattedirektoratet forbereder en uttalelse om hvordan skatten bør være når arbeidstaker betaler alle arbeidsgivers bilkostnader selv. Spørsmålet er om den ansatte kan sies å ha vunnet noen fordel gjennom arbeidsforholdet. Vinner hun ingen fordel, blir det jo bakvendt med fordelsbeskatning.

DinSide har hørt at Skattedirektoratet heller i retning av å liberalisere reglene, men Finansdepartementet vil ha et ord med i laget. Departementet vil muligens hevde at skatteyteren faktisk får en fordel, i og med at arbeidsgiver avlaster leasingselskapet for risiko. Dermed blir leien lavere enn det skatteyteren selv kunne klart å oppnå. Det er korrekt, men det er ingen tradisjon for å skattlegge slike risiko-fordeler.

Leasing stadig gunstig

Fra årsskiftet ble tiden leasingselskapet måtte beholde en bil for å slippe å betale moms økt fra åtte til 36 måneder. Men leasing er stadig gunstig. I et regneeksempel har vi gått ut fra at bilen koster 350.000 om man kjøper den på vanlig vis. Leasingsselskapet, som betaler 7% investeringsavgift i stedet for moms, betaler 304.000 kroner. Både du og leasingselskapet har et tilbud fra bilforhandleren om at han vil ta bilen tilbake for 230.000 kroner om tre år. Det er et tilbud du ikke er forpliktet til å benytte deg av, men som forhandleren er forpliktet av (om han ikke har gått konkurs om tre år).

Om både leasingselskapet og banken beregner seg 7,5% effektiv rente, blir prisen 4.599 kroner i måneden med leasingkontrakt (inkludert moms) og 5.170 kroner med banklån. Leasing sparer deg altså for 571 kroner i måneden.

Men det kan hende du sparer mer: Vanligvis er nok arbeidsgiver mer kredittverdig enn du selv er, og kan oppnå lavere rente. Kanskje er din bil en av mange arbeidsgiver kjøper, slik at bilen også er bedre prutet enn du klarer selv.

Vanligvis krever leasingselskapet 20% av nybilprisen i forskudd på en leasingkontrakt. Vi forutsatte i regnestykket at arbeidsgiver er så solid at hele forskuddet forhandles bort og bakes inn i månedsbeløpene.

Bruktimport

Konklusjonen må være at det er dyrt med bil i Norge uansett hvordan den finansieres. Særlig dyrt er det med ny bil. Men kjøper du brukt bil, forsvinner momsfritaket som er hovedårsaken til at leasing kan være mer interessant enn et vanlig lån.

Men et unntak oppstår om du importerer en bruktbil fra utlandet. Denne skal det jo betales moms for, men leasingselskapet betaler også her bare investeringsavgift.

Leasingselskapet kan med andre ord få momsfritak for en bruktbil om det er den første norske eieren av bilen.

Vi går ut fra at du skal ha heller gode kontakter i ditt leasingselskap for å få det med på å leasingfinansiere en bruktimportert bil. Og hele jobben med å finne bilen, fortolle og registrere den må du nok gjøre selv.

Men det er en besnærende tanke å samtidig kunne nyte godt av bruktbilens langsommere verdifall og leasingens momsfritak. Det er lovlig, og da er det sikkert også mulig.