Leter etter homo-gener

Flere gener og miljøpåvirkning er med på å bestemme seksuell legning, tror amerikanske forskere.

Forskerne fra universitetet i Illinois sier at homoseksuelitet ikke skyldes et enkelt gen, men kan ha en sammenheng med flere genrekker.

I mars-utgaven av tidsskriftet Human Genetics skriver de at miljøfaktorer trolig også er involvert.

- Seksuell legning er komplekst. Det finnes ikke ett ”homo-gen”, sier Brian Mustanski fra universitetet, som ledet forskningen.

Han sier det er første gang alle våre gener blir undersøkt for å finne ut hva som fører til at noen menn blir homofile og andre hetrofile.

Resultatene av undersøkelsene tyder på at genene menn arver fra både mor og far kan være med på å bestemme om en gutt blir homofil eller ikke.

- Vi bygger på tidligere undersøkelser som har funnet bevis for at gener påvirker seksuell orientering, men dette er den første studien som undersøker eksakt hvor disse genene er, sier forsker Brian Mustanski fra University of Illinois at Chicago til WebMD.

Tidligere studier har kun undersøkt gener på x-kromosomet, som blir overført fra mor til sønn, men nå har forskerne undersøkt informasjon på alle kromosomer, også gener som stammer fra far.

Resultatene viser at DNA-rekker på tre kromosomer var felles for omtrent 60 prosent av de homoseksuelle brødrene i studien, og forskerne sier de ville funnet 50 prosent felles DNA-rekker i et tilfeldig utvalg brødre.

Studien skal publiseres i mars-utgaven av tidsskriftet Human Genetics.

- Siden seksuell orientering er så komplekst regnet vi ikke med å finne ett gen som bestemmer om noen er homofil eller ikke, sier Mustanski.

- Det vil være en kombinasjon av flere gener som jobber sammen, og kanskje en sammenheng med miljøpåvirkning.

Tidligere studier av mannelige tvillinger tyder på at 40 til 60 prosent av variasjonen i seksuell orientering har med gener å gjøre. Resten tror man har med miljøpåvirkning og kanskje andre biologiske, men ikke genetiske, faktorer.

I studien analyserte forskerne genene til 456 menn fra 146 familier med to eller flere hiomoseksuelle brødre.

Undersøkelsene viste et likt genmønster på tre kromosomer hos 60 prosent av de homoseksuelle mennene - kromosomene 7, 8 og 10 - litt mer enn 50 prosent som forskerne regnet med ville skyldes tilfeldigheter.

Genrekkene på kromosom 7 og 8 arves fra bade mor og far, mens genene på kromosom 10 arves fra mor.

Mozon.no, 31.01.2005