Leser du før du signerer? Nordmenn er dårligst i Europa til å lese kontraktsvilkårene sine. Foto: Colourbox
Leser du før du signerer? Nordmenn er dårligst i Europa til å lese kontraktsvilkårene sine. Foto: ColourboxVis mer

Leser ikke avtaler vi inngår

Norske forbrukere leser ikke vilkårene. Bare 19 prosent hadde lest vilkårene grundig sist de kjøpte en tjeneste.

Norske forbrukere er dårligst i Europa til å lese kontraktsvilkår. Bare en av fem leser vilkårene grundig når de inngår avtaler om kjøp av varer og tjenester.

Men noen avtalevilkår er 14.223 ord lange. Hvor mye er man forventet å sette seg inn i før hvert lille kjøp?

– Det er ingen eksakt grense for hvor lange kontraktsvilkår forbrukerne kan forventes å sette seg inn i. Vurderingstemaet er hvorvidt det er “urimelige” kontrakter, og da er det klarhet og balanse i vilkårene som er viktig. Dersom kontakten er for lang, kan man kanskje si at den blir uklar og dermed urimelig, sier forbrukerombud Gry Nergård til DinSide.

Hva er for langt?

Hva som er en for lang kontrakt vil imidlertid kunne variere veldig utfra hvilket produkt eller hvilken tjeneste kontrakten er knyttet opp til.

Oppfordrer til lettfattelig språk: Forbrukerombud Gry Nergård ser at en del kontraktsvilkår er formulert vanskelig. Foto: FORBRUKEROMBUDET
Oppfordrer til lettfattelig språk: Forbrukerombud Gry Nergård ser at en del kontraktsvilkår er formulert vanskelig. Foto: FORBRUKEROMBUDET Vis mer


– Dersom det for eksempel er en sammensatt eller vanskelig tjeneste som bredbåndstilknytning eller en forsikringsavtale, eller et dyrt produkt, for eksempel en bolig, kan kanskje kontrakten være lengre enn ved kjøp av et avisabonnement, som de fleste vet hva er, og som ikke koster så altfor mye, sier Nergård.

Det kan imidlertid også ha betydning hvordan avtalen er utformet. Gode overskrifter og et godt og lettfattelig språk er noe Forbrukerombudet anbefaler dem med lange kontrakter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Noen kan sikkert spekulere i både lange og uklare kontrakter. Vi går jo gjennom en del kontrakter og får rettet dem opp, men det er ikke så godt å vite om kontraktene er slik fordi de har spekulert i det, eller det er andre årsaker til det, sier Nergård.

>>> Denne kontrakten er enormt viktig

For vanskelig og for liten skrift

Avsløringene om nordmenns motvilje mot å lese avtaler de inngår før kjøp, kommer frem i en fersk EU-undersøkelse om forbrukermakt i Europa. Undersøkelsen er utført i EUs 27 medlemsland, Island og Norge. Undersøkelsen viser at Norge scorer høyest på forbrukernes følelse av forbrukermakt, forbrukerbeskyttelse og kunnskap om forbrukerrettigheter.

Men på ett viktig punkt får norske forbrukere altså bunnplassering. Bare 19 prosent av de spurte svarte at de hadde lest vilkårene grundig sist de kjøpte en tjeneste som strøm, mobiltelefon, bankkonto eller forsikring.

De viktigste grunnene til at forbrukerne ikke leste vilkårene var:

 • Kontakten var for lang/tok for lang tid å lese
 • Det var for liten skrift
 • Forbrukeren stolte på tjenestetilbyderen
 • Kontrakten var for vanskelig å forstå
 • Du må godta vilkårene uansett hva som står der
 • Se opp for urimelige vilkår

  – At så få leser vilkårene, henger trolig sammen med at norske forbrukere føler seg godt beskyttet, og mange tar for gitt at vilkårene er i orden. Men Forbrukerombudet ser at også kontraktene norske forbrukere inngår, kan inneholde urimelige vilkår om for eksempel forskuddsbetaling, bindingstid og oppsigelsesgebyr, påpeker forbrukerombud Gry Nergård.

  – For å forsikre deg om at du ikke inngår en kontrakt på urimelige vilkår, er det svært viktig at du setter deg inn i vilkårene først, understreker Nergård.

  >>> Urimelige vilkår ved hyttebestilling

  Leser en del for deg

  En av Forbrukerombudets viktigste oppgaver er å påse at standard forbrukeravtaler ikke er ubalanserte og urimelige. For tiden går Forbrukerombudet gjennom et bredt spenn av kontrakter fra banktjenester til mobiltelefoni og nyoppførte boliger.

  – Forbrukerombudet leser mange av kontraktene for deg og sørger for at de er rimelige, men vi rekker ikke over alt og oppfordrer derfor alle forbrukere til å lese i hvert fall de sentrale vilkårene de inngår en kontrakt, sier forbrukerombud Gry Nergård.