Les forklaringen til Ludo her

Her er e-posten kundene mottok mandag kveld:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"

Melding om prisendring på LUDO Terningkast 6

Staten ved Post & teletilsynet kom 26. mars 2010 med Varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett.

"På bakgrunn av analyse av markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (heretter terminering av tale i mobilnett, marked 7) varsler Post- og teletilsynet (PT) at det med hjemmel i ekomloven § 3-3 vil bli fattet vedtak om at Telenor, NetCom, Tele2, Network Norway, TDC, Ventelo og Mundio Mobile1 har sterk markedsstilling i dette markedet.

PT har identifisert en rekke konkurranseproblemer innenfor de aktuelle markedene for terminering av tale i mobilnett.

Konkurranseproblemene skyldes i stor grad at det eksisterer absolutte etableringshindringer i de relevante markedene.

Per i dag er det ikke mulig å tilby konkurrerende produkter i andre tilbyderes termineringsmarked, og det er heller ikke sannsynlig at dette vil kunne skje innenfor en rimelig tidshorisont. Hver tilbyder har således monopol på terminering i eget nett.

Absolutte etableringshindringer, sammen med prinsippet om at det er den anropende part som betaler for en samtale (”calling party pays” - CPP), gjør at tilbyderne i liten grad har insentiver til å fastsette effektive priser på terminering av tale i eget mobilnett.

På bakgrunn av ovenstående regulerer tilsynet markedene for terminering av tale med utgangspunkt i prinsipp 2 i PTs virkemiddeldokument.

Det vil si at forbrukernes interesser skal ivaretas ettersom duplisering av infrastruktur ikke vil kunne avhjelpe de aktuelle konkurranseproblemene.

PT har vurdert hensiktsmessigheten av og forholdsmessigheten ved virkemidlene som står til rådighet, og konkludert med at alle tilbydere med sterk markedsstilling bør pålegges å imøtekomme enhver rimelig anmodning om samtrafikk i form av terminering i tilbydernes mobilnett.

For Telenor, NetCom, Tele2 og Network Norway mener PT det er nødvendig å pålegge krav om ikke-diskriminering. Telenor og NetCom pålegges i tillegg å utarbeide og offentliggjøre standardtilbud. For Tele2, Network Norway, Ventelo, TDC og Mundio Mobile anser PT at offentliggjøring av selskapenes priser for terminering er tilstrekkelig.

Målsetningen for PTs regulering av mobiltermineringsprisene er at alle operatører skal ha effektive og symmetriske termineringspriser.

Av hensynet til måletom infrastrukturbygging i markedet for tilgang til og originering i mobilnett (tidligere marked 15), har PT imidlertid i tidligere vedtak fastsatt en mer lempelig regulering for nye tilbydere. Dette er stadfestet i vedtak av Samferdselsdepartementet (SD) i forbindelse med klagebehandling av PTs vedtak. Både PT og SD har imidlertid lagt til grunn at asymmetrien som følger av slik regulering skal være begrenset i tid. PT legger opp til at perioden med
asymmetriske termineringspriser for de aktuelle tilbyderne opphører i den kommende reguleringsperioden."

Dette medfører tap av termineringsinntekter*for oss. (*inntekter på inngående trafikk) For å tilpasse oss til dette vedtaket ser vi oss dessverre nødt til å endre prisen på Terningkast 6, gjeldende fra 1. april 2011.

Fra 1. april 2011 betaler du kr. 59,- i månedsavgift. Kunden får da 125 kr de kan bruke til tale, SMS, MMS eller data tilpasset abonnementets nye prisplan."

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!