Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Dette er allerede kjent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag klokken 10.45 fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag klokken 10.45 fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag 14. mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Allerede nå foreligger det flere lekkasjer.

Regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble i januar utvidet med KrF. Dermed er det en flertallsregjering som har utarbeidet budsjettet, som dermed er sikret flertall i Stortinget.

Samtidig er det et visst rom for å gjøre mindre omprioriteringer når budsjettet kommer til behandling i de ulike komiteene på Stortinget.

Finanskomiteen har frist til 14. juni med å avgi sin budsjettinnstilling. Behandlingen i salen skjer 21. juni.

Her er lekkasjene

Motor og samferdsel

 • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.
 • Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.
 • 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.
 • Regjeringen setter av 25 millioner kroner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til nullutslipp for hurtigbåtene.

Nav

 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.
 • 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.
 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

Barn og utdanning

 • 9 millioner kroner for å få flere barn i barnehagene i utsatte områder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.
 • Rundt 16 millioner kroner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.
 • Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.

Helse

 • Tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, koster vel 1,5 milliarder kroner i år.
 • Regjeringen setter av 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper
 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.
 • 5 millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.
 • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
 • 15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

Dagligvare og alkohol

 • Det vil komme en egen stortingsmelding om dagligvarehandelen, og Konkurransetilsynet får 6,5 millioner til å ansette sju personer til å etterforske dagligvarebransjen og matindustrien.
 • Dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider og lignende alkoholvarer.

Kultur og idrett

 • Merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker fjernes.
 • 105 millioner kroner til lokale idrettsanlegg, gjennom kompensasjon av merverdiavgift.
 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.

Klima

 • 100 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019.
 • 50 millioner ekstra til Enova og totalt 385 millioner til klimatiltak.

Øvrig

 • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
 • 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut og til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.
 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.
 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.
 • Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner kroner årlig.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!