Leiesum og andre utgifter

Husleien avgjøres av partene, og ender vanligvis i markedsleie. Det eneste som kan kreves i tillegg er eventuell betaling for strøm og brensel (f.eks. olje/fjernvarme).

Leieren skal selvfølgelig bare betale for sitt forbruk, og vi anbefaler at leieren tegner sine egne abonnenter for strøm og brensel der det er mulig

En annen mulighet er å regne verdien ut i fra utleieboligens forholdsmessige størrelse. Leieren kan kreve at utleieren legger fram regnskap for strømutgiftene én gang i året.