Leiekontrakt for båt

Klikk her for å laste ned den nye Word versjonen.

1. Personalia

Eier: ........................................................................................

Adresse: ........................................................................................

Telefon: ........................................................................................

E-post: ........................................................................................

Leietager: ........................................................................................

Adresse: ........................................................................................

Telefon: ........................................................................................

E-post: ........................................................................................


2. Båten:

Navn: ..................................................................

Motor: ..................................................................

Merke og type: ....................................................
...........

Gangtid: .....................................................
...........

Årsmodell: .................. Vekt: ....................kilo

Registreringsnummer: ............................... Lengde: ......................meter ( evt. fot )

2.1 Tilstandsrapport:

Har båten noen problemer: Ja 0 Nei 0
Hvis ja, hva er problemet?

Motor
..............................................................................

Propell..............................................................................

Ror / styring..............................................................................

Rigg ..............................................................................

Seil ..............................................................................

Skrog (råte, lekkasjer el.) ..............................................................

Det elektriske anlegget ...................................................................

Annet ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

3. Diverse

Har båten brannslukningsutstyr? Ja 0 Nei 0

Har båten fortøyningsutstyr? Ja 0 Nei 0

Er båten typegodkjent? Ja 0 Nei 0

Har båten sjødyktighetsattest? Ja 0 Nei 0

Hvis Ja, fra når? .................................dato

Er båten forsikret i leieperioden? Ja 0 Nei 0
Polisenummer: .....................................

Merk: Eventuell egenandel ved forsikringsskade i leieperioden skal betales av Leietager,
med mindre annet er særskilt avtalt. Egenandelen er ...............................- kr.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ekstrautstyr / tilbehør som er inkludert i leiesummen: ...................................................................

....................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...................................................................

...................................................................


4. Leieperiode

Fra og med: ..........dato, klokken: .............
Utleveringssted: ............................................

Til og med: ...........dato, klokken: .............
Innleveringssted: ............................................

5. Leiebeløp

Depositum: ..................................-

Totalt: ..........................................- I bokstaver: .......................................................

Merk: Båten er levert ferdig rengjort med full drivstofftank, og skal tilbakeleveres i samme stand, med mindre annet er særskilt avtalt.

6. Kvittering

Selger bekrefter herved å ha mottatt leiesum kr: ........................................................................... -

Leiesum i bokstaver: ...........................................................................

Eier: ................................................... Leietager: .............................................................

Dato: ................................. Dato: ..............................

7. Merknader

Eier og leietager bør gå over båten sammen før leieforholdet begynner og ved tilbakeleveringen.

Ved denne gjennomgangen bør alle skader og mangler noteres.

Husk; jo grundigere man er her, jo enklere vil tilbakeleveringen gå.

Skader og mangler:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.......................................................