<b>Trond var sur</b> Trond Bie har ikke klart å bli kvitt reklame og gratisaviser, selv ved relativt sterke virkemidler. Han har foreløpig resignert. Foto: Trond Bie
Trond var sur Trond Bie har ikke klart å bli kvitt reklame og gratisaviser, selv ved relativt sterke virkemidler. Han har foreløpig resignert. Foto: Trond BieVis mer

Lei av dette?

Skriv ut vårt merke og sett det på dørkarmen.

Hele 30% av befolkningen skal ha reservert seg mot reklame i postkassen, men nå øker i stedet haugen med uønsket papir foran døra. Også her kan du reservere deg ved å henge opp et merke eller en lapp, men færre er nok klar over denne muligheten. Etter den nye markedsføringsloven kan du også reservere deg mot gratisaviser.

Du kan reservere deg både mot adressert og uadressert reklame i postkassen og foran døra. Men du bør være klar over at fremgangsmåten er forskjellig.

1. Adressert: Brønnøysund

Adressert reklame reserverer du deg mot i det samme sentrale registeret der du reserverer deg mot telefonmarkedsføring. I det sentrale reservasjonsregisteret står det idag 1,8 millioner navn. Alle disse har reservert seg mot telefonreklame, og 1 million av dem har reservert seg mot adressert postkassereklame.

Noen få har også reservert seg mot reklame fra humanitære organisasjoner.

I dette sentrale registeret må vi føre oss inn person for person. Om flere deler samme telefon, vil man stadig kunne få reklameoppringninger så lenge bare én person i husstanden ikke har reservert seg. Det vil også kunne komme reklame i postkassen til ikke-reserverte husstandsmedlemmer.

Reservasjonen er permanent, helt til du endrer den. Noen telefonmarkedsførere ignorerer reservasjonen (det er faktisk straffbart) og forsøker å bløffe deg ved å si at din reservasjon er for gammel, den har utløpt og må fornyes. Dette er en løgn - reservasjonen står til du selv fjerner den.

2. Uadressert: Lapp på postkassen og ved døra

Værsågod: Høyreklikk på bildet og skriv det ut på printeren din.
Værsågod: Høyreklikk på bildet og skriv det ut på printeren din. Vis mer


Det finnes ikke noe sentralt register over folk som ikke ønsker uadressert reklame i postkassen eller på dørmatten. Det er hver enkelt distributør som må håndtere dette. De fleste av dem har markert de reserverte i sine distribusjonslister. Opplysninger om hvem dette er, får de fra budene, som noterer seg hvor det er satt opp klistremerker eller lapper på postkassen og døra.

Når det står et merke på døren eller postkassen, skal naturligvis uadressert reklame opphøre til alle medlemmene av husstanden. Her er det ingen individuell reservasjonsrett. Dere får holde avstemning hjemme.

Trond i krig

Trond Bie er blant de mange som irriterer seg over uønsket reklame på dørstokken, og han har forfattet en egen tekst hvor han på diplomatisk vis anmoder distributøren om å utelate ham fra ruta (se bildet). - Det virket noen dager, sier Bie. - Men så kom reklamen tilbake. Etterhvert forsvant også lappen.

- Så du har gitt opp?

- Ja, det er nytteløst å kjempe videre.

Merke, men hvem bor der?

Værsågod: har du registrert deg i Brønnøysundregisteret og har dette merket på dørkarmen og på postkassen, skal du egentlig være trygg. Høyreklikk på bildet og skriv det ut på printeren din.
Værsågod: har du registrert deg i Brønnøysundregisteret og har dette merket på dørkarmen og på postkassen, skal du egentlig være trygg. Høyreklikk på bildet og skriv det ut på printeren din. Vis mer


Direktør Arild Løkke i Aftenposten Distribusjon er en av hovedstadens største distributører av reklame. Avisbudene har med bilag og innstikk til avisene som også legges på dørmattene til ikke-abonnonenter. - I store deler av vårt distrikt er det nå flere som ikke har navn på dørene enn dem som har det. Det er derfor ikke så lett for avisbudene å vite hvem som egentlig har reservert seg, slik at vi får dette korrekt i listene våre.

- Men budene skal vel uansett respektere de merkene som er satt opp?

- Ja, i den grad der er entydige, skal de det.

Av de 470.000 adressene Aftenposten Distribusjon har i registeret sitt, har 130.000 reservert seg mot uadressert reklame. I Bergen skal reservasjonsandelen være vesentlig høyere, da 50.000 av 115.000 husstander skal være reservert.

- Kan man reservere seg bare mot reklame, men stadig motta gratisaviser?

- Hos oss kan man ikke det. Har man reservert seg i vårt system, mister man også gratisavisene. Vi har inntrykk av at dette har vært i tråd med brukernes ønsker, men om vi opplever en etterspørsel etter deling, vil vi naturligvis innføre dette.

Privat reservasjon

Det er mulig å reservere seg direkte hos noen distributører. Man kan hente et skjema på Posten hvor man melder seg inn i et reservasjonsregister hos denne storsprederen av reklame. Postens reservasjon gjelder imidlertid ikke gratisaviser, antakelig fordi denne separate reservasjonsadgangen er såpass ny. Posten lover likevel å respektere merker på kasser og dørkarmer.

Store er også de lokale abonnementsavisene, som i tillegg til hos egne kunder også legger reklame foran dørene til ikke-abonnenter. Noen distributører lar deg reservere deg direkte på nettet. En slik tjeneste har blant annet Aftenposten.

Du kan reservere deg mot å motta Telefonkatalogen her.

Reservasjon også mot gratisaviser

I den nye markedsføringsloven er det tatt inn en anledning for husstandene til å reservere seg også mot gratisaviser. Du har altså to reservasjonsmuligheter ved klistremerker eller lapper på postkassen og dørkarmen. Ønsker du bare gratisaviser, skal du stadig motta disse om du har satt opp et merke med "Uadressert reklame: Nei takk", eller liknende. Ønsker du begge deler ditt pepperen gror, må du spesifisere dette i teksten "Uadressert reklame og gratisaviser: Nei takk!". Posten har ikke merker som spesifiserer at du ikke skal ha gratisaviser. Det må du lage selv, eller skrive ut vårt merke.

Før du reserverer deg, kan du jo lese argumentasjonen til dem som har distribusjon av uadressert reklame som levebrød: Uadressert, ja takk!