Amerikanske aksjer gjør det bedre enn norske i år.
Amerikanske aksjer gjør det bedre enn norske i år.Vis mer

Lei av å tape penger?

Det er mange som har tapt penger i år på renteoppgang og børsspekulasjon. DnB har nå lansert et produkt som sørger for at du ikke taper innskuddsbeløpet de neste 5 årene, men hvor du kan bli styrtrik bare ved å sitte på gjerdet og vente.

Den norske økonomien er meget sårbar for endringer i oljeprisen, og dette resulterer i kjempenedgang i aksjekurser straks det skjer drastiske prisfall i denne råvaren. Børser i USA og Japan er ikke like sårbare, og det kan derfor være en idé å heller plassere sparepengene dine i disse landene.

Utlandet er best

- Vi merker nå at flere og flere privatpersoner foretrekker å spare i utenlandske fond, enn i norske aksjefond, forteller Oddgeir Martre, banksjef i DnB Markets.

Fond som DnB Europa, Avanse Utland, Handelsbanken Germany, og Pluss Utland Aksje har alle steget med over 20 prosent siden desember i fjor, mens tilsvarende fond som kun baserer seg på norske aksjer har tapt 20 - 40 prosent i verdi.

Staten har også begynt å plassere en større andel av pengene sine i utlandet. Statens Petroleumsfond har for eksempel en forskrift som sier at de skal investere minst halvparten av oljeinntektene våre i Europa, Nord-Amerika og Asia,

Sikret avkastning

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Istedenfor å kjøpe aksjefond, hvor du faktisk kan tape penger når det går dårlig, har DnB et produkt som er tilnærmet risikofritt. Frem til 11. desember har du muligheten til å plassere pengene dine i DnB Aksjeindeksobligasjon Global II.

- Kjøper du en slik aksjeindeksobligasjon, garanterer vi å betale tilbake 100 % av investeringen din i år 2004, sier Martre. Når du kjøper en aksjeindeksobligasjon innløser vi rentene på innskuddet ditt allerede i dag. Det betyr at vi bruker pengene fra fem års rente til å kjøpe opsjoner i utenlandske børsindekser.

En indeks består av 50 - 500 store og velrenommerte selskaper, og når denne stiger så beholder du avkastingen. Vi kjøper også en godt sikret obligasjon som garanterer at du får tegningsbeløpet ditt ved forfall. Du har med andre ord svært liten risiko for å tape det du skyter inn. Du spekulerer kun med renten du ville ha fått ved å ha pengene stående i banken i fem år.

Store selskaper

- Det er også mulig å selge aksjeindeksobligasjoner før det har gått fem år, sier Martre til DinSide. Prisen vil variere etter hvor mye de ulike verdensbørsene har steget, ettersom vi kjøper opsjoner på børsindekser i Japan ( 20 % ), USA ( 30 % ), og Europa ( 50 % ). Indeksene heter henholdsvis Nikkei 225, Standard & Poor, Dow Jones stocks 50. Disse består av selskaper som Exxon, Intel, Microsoft, Sony, Honda, Toyota, Canon, Shell, Bp, Llloyds og Ericsson for å nevne noen, forteller Martre.

Så lenge du er sikker på å få innsatsen tilbake, slipper du å engste deg for uroligheter i aksjemarkedet.

Hvor mye koster det?

Minimumsbeløpet er 30.000 kroner, og du bestemmer selv hvor mange andeler á 10.000 du ønsker å kjøpe. DnB beregner 4,5 % provisjon av tegningsbeløpet ved kjøp, og 0,5 % provisjon ved salg. Det er denne provisjonen banken lever av, mens du beholder hele fortjenesten dersom verdensøkonomien bedrer seg i løpet av de fem neste årene.

Skattemessig

DNB Aksjeindeksobligasjon - Global II 1998/2004 medfører ingen rett til årlig rente. Avkastningen blir således først utbetalt ved forfall på obligasjonen 22. juni 2004 og man får derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i investeringsperioden. Det påløper derfor ingen løpende inntektsbeskatning i investeringsperioden. Tegningsomkostninger som betales ved etablering er etter dagens skatteregler fradragsberettiget på tidspunktet for salg/forfall på selve obligasjonen.

- Vi tar sikte på å utstede mellom to og fire aksjeindeksobligasjoner til neste år, men dette er aller siste sjanse for å bli med i år, sier Martre. I fjor solgte vi aksjeindeksobligasjoner for rundt 500 millioner kroner, men dette er faktisk et relativt nytt produkt her i Norge, avslutter han.

For mer opplysninger klikk her

Utviklingen av DNB's Globale Indeks i forhold til Oslo Børs siste 5 år. Vis mer