Leger uten grenser

Leger uten grenser har sendt helsepersonell og utstyr til Indonesia, Sri Lanka og India.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Pengene fra innsamlingen går til å sende leger og sykepleiesker med forsyninger til Indonesia, Sri Lanka og India, som er de hardest rammede områdene, sier informasjonsansvarlig Petter Hveem i Leger uten grenser.

Pengene har flommet inn til organisasjonen de siste ti dagene.

- På landsbasis har vi altså fått inn i overkant av 18 millioner nå, men på verdensbasis har vi fått 350 millioner kroner, noe som ser ut til å kunne dekke vårt budsjett for katastrofen, sier Hveem.

Derfor har Leger uten grenser opprettet ett nytt kontonummer hvor folk skal bli gjort oppmerksom på at eventuelle overskytende penger vil gå til andre formål i Asia og Sør-Øst Asia.

Hvor stor en andel av pengene dere får inn går direkte til å hjelpe de flomrammede?

- Jeg har ikke norske tall på dette, men internasjonalt skal 81 prosent av pengene gå direkte til de som er rammet av katastrofer. Dette er imidlertid gjennomsnittstall for alle operasjoner, avslutter han.