Leger glemmer kvinne-hjerter

Leger glemmer at også kvinner får hjerteinfarkt. Menn får i større grad behandling med kolesterolsenkende medisiner enn det kvinner får.

Flere studier viser at leger ser på hjerteinfarkt og hjertekrampe først og fremst som en mannssykdom. En ny studie fra England bekrefter at slik er det fortsatt.

De britiske forskerne hentet inn data fra 5000 menn og kvinner som hadde besøkt sin allmennlege i Trent-regionen. Det viste seg blant annet at selv om flere kvinner enn menn hadde økte kolesterolverdier, var det flere menn som hadde fått diagnosen høye lipidnivåer eller blodfettverdier, og som fikk kolesterolsenkende medisiner.

Også når man tok hensyn til alder og andre risikofaktorer, hadde legene tatt mindre hensyn til kvinnenes hjerte-karhelse enn til menns.

- Her får vi igjen bekreftet at det er vanskeligere å bli tatt på alvor med hjerteproblemer dersom man er kvinne. Dette er også vist i Norge. Kvinner er for eksempel mye sykere når de endelig blir innlagt for hjertelidelser, enn det menn er, sier overlege Gro Nylander, Rikshsopitalet, i en kommentar.

- Hva er årskaen til dette?

- Det kan skyldes at leger så vel som publikum tror at kvinner ikke så lett får hjertesykdom. Men det er riktig bare før overgangsalderen. Etter 50-årsalderen er hjerte-karsykdommer en ledende dødsårsak også hos kvinner.

Nylander oppfordrer kvinner til å ta symptomer på alvor. La deg ikke avfeie uten at grundige undersøkelser er gjennomført og nødvendig behandling tilbudt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Kilde: British Medical Journal. HH, mozon.no 15.04.2001.