- Legen glemmer allergiplager

På tross av at 80 prosent av astmapasientene har allergi, glemmer mange leger å spørre om allergiplager.

Det viser en gallup MMI har gjort for Norsk astma og allergiforening (NAAF) og legemiddelselskapet MSD blant 400 astma og allergisyke.

- Det er viktig at legen spør om allergiplager fordi veldig mange som har astma også har tette neser. Når nesen er tett, vil det kunne gjøre lungene sykere. Det er nettopp publisert en artikkel i et stort tidsskrift der det understrekes hvor viktig det er å behandle astmatikeres nese for at lungene skal bli friske, sier professor ved Universitetet i Bergen Sverre K.Steinsvåg.

Rennende nese
Rundt 400 000 nordmenn er rammet av astma og rundt 80 prosent er også plaget av allergi.

Derfor er våren en ekstra stor påkjenning for denne gruppen mennesker. De er tungpustede, får ikke sove om natten. Når våren kommer sliter de også med rennende øyne, kløe i huden og tett nese.

Flertallet av de spurte opplyser at de har flere enn sju ganger i uka har problemer med hoste, slim, tung pust, nattlige oppvåkninger.

Kan ikke leke med barna
De sosiale konsekvensene er også store. Mange har store problemer med vanlige daglige gjøremål.

Nesten halvparten har problemer med å bære tunge gjenstander. Hele 84 prosent opplyser at de ikke kan gå fort eller løpe fordi de blir tungpustet. Tidligere forskning viser imidlertid at astmatikere blir bedre av å trene.

Halvparten sier de ikke kan leke så mye med barna som før fordi de fort blir slitne.

Seks av ti opplyser også at astmaanfallene gjør dem deprimert, mens 48 prosent mener de har gjort det dårligere på eksamen på grunn av astmaen.

 

Mozon.no, 29.04.2006