Man blir jo forvirret av å først gå til lege, også til en homeopat. Det å springe rundt på den måten er en slitsom og nedbrytende prosess, sier lege Audun Myskja. Foto: Colourbox
Man blir jo forvirret av å først gå til lege, også til en homeopat. Det å springe rundt på den måten er en slitsom og nedbrytende prosess, sier lege Audun Myskja. Foto: ColourboxVis mer

Legen + akupunktøren = sant

Legen og akupunktøren blir venner, er den nye trenden.

Du er syk og går til lege, men er usikker på om legen kan hjelpe deg. Samtidig bestemmer du deg for å ta turen til en alternativ behandler, i håp om at vedkommende kan gjøre deg frisk igjen. Du tør ikke noe til legen om dette, og blir forvirret over at den alternative behandleren sier det stikk motsatte av hva legen sier.

Halvparten av alle nordmenn har vært til alternativ behandling, så for mange er dette en kjent situasjon. Men skal vi tro ekspertene, er dette neppe realiteten om noen år. I det omfattende helsemarkedet utgjør legebehandling nå bare en liten del, så noe bør skje.

Så mye tror vi på det alternative

I hele verden, også i Norge, går det nå mot at de harde frontene er i ferd med å mykes opp, og at alternative behandlingsformer forenes med vitenskapelige metoder.

Nederst i artikkelen kan du lese hva dette betyr for deg.

- Det har skjedd en betydelig holdningsendring de siste ti årene. Fra å være helt avvisende går man nå over i en mer åpen, spørrende og undrende retning, sier lege og forfatter Audun Myskja til DinSide Helse, som også driver med terapeutisk berøring, terapeutisk stemmebruk og musikkterapi. Han kaller utviklingen for ”integrert medisin”.

Les også:
Disse behandlingene er en bløff
Urtemedisinene som funker

«Det er vanskelig når mennesker fra ulike tradisjoner skal samarbeide, og hvor ulike erfaringer og verdensbilder skal kjøres sammen. Det vil kreve noe av alle.»
«Det er vanskelig når mennesker fra ulike tradisjoner skal samarbeide, og hvor ulike erfaringer og verdensbilder skal kjøres sammen. Det vil kreve noe av alle.»


Ikke bare akupunktur og homeopati

Ifølge Myskja er det flere kategorier som går inn under alternativ behandling. Akupunktur og homeopati er en ting, men så har man også kostholdsveiledning, kosttilskudd og kroppsterapier – for å nevne noen.

Men hva lar seg integrere?

- Det meste lar seg integrere, og faktisk har en hel del allerede blitt innlemmet i medisinen uten at man har snakket om det i så store ord. Det har skjedd en utvikling, og man ser at medisinen har evne til å innpasse seg ny viten, sier Myskja.

Hva betyr egentlig dette for deg og meg?

Vil ha alternativ behandling

Helsevesenet kveler seg selv

Myskja forteller at helsevesenet har mange utfordringer de ikke kan møte alene.

- Det mest dramatiske er eldrebølgen. Helsevesenet har verken ressurser eller økonomi. De kveler seg selv i en kostnadsspiral. Vi får stadig bedre, men også stadig dyrere behandlingsformer. Behandlingstankegangen må suppleres med egenaktivitet. Og her er faktisk det alternative miljøet kommet lengre, med til dels avansert viten om hva mennesket kan gjøre selv for å lindre plager, forklarer Myskja.

Han har tidligere skrevet boken På vei mot en integrert medisin, som han presenterte på Alternativmessen forrige helg, og er nå aktuell med den nye boken Finn din indre kraft, som viser hvordan mennesker kan helbrede seg selv med enkle metoder.

At medisinen integreres har også betydning for andre - ikke bare de eldre, mener Myskja.

- Spesielt kreftpasienter sliter med forvirring. Man blir jo forvirret av å først gå til lege, også til en homeopat. Det å springe rundt på den måten er en slitsom og nedbrytende prosess, sier Myskja.

Hver tredje kreftpasient tar alternativ medisin

For den største fordelen med å integrere medisinen er at det vil bli en bedre dialog mellom menneskene, og man ikke lengre sitter på hver sin tue.

Les også: Behandler psykiske lidelser med kunstterapi


Spre viktig informasjon

Myskja sier man vil få en langt bedre informasjonsflyt, og at viktig informasjon vil kunne spres mye raskere enn nå. Men integrert medisin har også sine utfordringer:

- Det er vanskelig når mennesker fra ulike tradisjoner skal samarbeide, og hvor ulike erfaringer og verdensbilder skal kjøres sammen. Det vil kreve noe av alle. Men at folk snakker sammen og lytter til hverandre – det er der det hele starter! Vi må være nysgjerrige på andres erfaringer.

Myskja mener det er viktig å få til en integrering, særlig i dag hvor det dukker opp nye behandlere og terapeuter i ett sett.

- Det har vært en voldsom vekst av terapier de siste årene. Og pasienter blir forvirret!

Retningslinjer for alternativ behandling

Her bør varsellampene blinke

Hvordan kan vi orientere oss i dette forvirrende landskapet inntil videre?

- Man må bruke instinktene sine, vise sunn fornuft og stille seg noen sjekkspørsmål.

I den ene boken sin, oppgir han en rekke sjekkspørsmål.

- Har internettsidene for eksempel mange påstander om mirakelvirkning eller det står ”det er bare her du kan bli frisk”, bør varsellampene blinke. Man bør sette seg litt inn i påstandene, utsagnene og holdningene. Og husk, jo mindre de vet, jo mer bastante er de ofte!

Les også: Den alternative jungelen

Hvor er vi om ti år?

- Da tenker vi mindre på å bli behandlet, og mer på våre indre ressurser. Og det er blitt en bedre utveksling av informasjon. Akuttmedisinen har fortsatt samme posisjon, men innenfor kroniske lidelser er feltet mer åpent. Hvert menneske har et sett verktøy de kan velge mellom. Kravene til vitenskapelighet og dokumentasjon vil være like sterke, men fagfolk vil se at ikke alle terapier kan dokumenters på samme måte som blodtrykkstabletter. Jeg ser optimistisk på framtiden, avslutter Myskja.