Legemidler gir pasienttrøbbel

Fire av fem sykehuspasienter er ikke optimalt medisinert. Konsekvenser kan være alvorlige.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke sikkert alt går som det skal når du får medisiner på sykehus. Dosen er kanskje ikke den riktige for deg, du får et legemiddel du ikke trenger, pillene har kanskje en bivirkning eller legemidlene påvirker hverandre på en negativ måte.

Slike problemer er svært vanlige på norske sykehus, ifølge den nye doktorgraden til Hege Salvesen Blix ved Folkehelseinstituttet. Og følgene kan bli alvorlige.

- Konsekvensene av legemiddelrelaterte problemer som ikke blir behandlet, er økt sykelighet og død og selvfølgelig økte kostnader i form av for eksempel flere sykehusinnleggelser, flere besøk hos fastlegen og unødvendig bruk av legemidler, sier hun til DinSide Helse.

Les også: Pillerot kan ta liv

Legemiddelrelaterte problemer inkluderer både reelle og potensielle problemer. De første har allerede trådt i kraft, mens de andre fort kan bli et problem dersom ikke noe blir gjort.

Dagens komplekse legemiddelbehandling
Farmasøyten og forskeren har studert legemiddelbehandlingen hos 827 pasienter innlagt ved indremedisinske og revmatologiske avdelinger på fem sykehus i Norge. Resultatene viser at fire av fem sykehuspasienter har minst ett eller flere legemiddelrelaterte problemer.

En forklaring kan være at det er vanskeligere enn noensinne å medisinere pasienter og at legemiddelbehandling er veldig komplekst, ifølge Salvesen Blix.

- Noen sykdommer krever mange legemidler for å bli behandlet effektivt. Når en pasient har flere sykdommer, kommer en raskt opp i over fem-seks legemidler, forklarer hun.

Pasientene i studien hadde gjennomsnittlig nesten fem faste legemidler ved innleggelse på sykehus og de fikk ytterligere gjennomsnittlig fire legemidler på sykehuset.

- Når en får så komplekse legemiddelregimer er det lett å forstå at det er vanskelig å styre medisineringen, sier Blix Salvesen.

Les også: Leger blåser i bivirkninger

Forskrivende lege med totalansvaret
Ifølge Vigdis Frost Lied, apoteker ved Diakonhjemmet Sykehusapotek er det forskrivende lege som har det medisinske ansvaret, men under et sykehusopphold er det mange avgjørelser å ta for helsepersonell.

- Legene har i tillegg til selve legemiddelbehandlingen også utfordringer med hensyn til diagnostisering som nå er blitt mer og mer avansert. Vi mener derfor det bør være naturlig at pasientens legemiddelterapi, som veldig ofte er kompleks, diskuteres med andre fagpersoner som kliniske farmasøyter som er spesielt trent i å avdekke mulige legemiddelrelaterte problemer, sier hun.

Hun mener dette er til beste for pasienten samtidig som det er rasjonelt rent ressursmessig.

Salvesen Blix mener også det er viktig å inkludere fagpersonell med spesialkompetanse på legemidler, som farmasøyter eller farmakologer, i tverrfaglige team.

Pasientene selv kan derimot ikke gjøre så mye.

- Pasientene har ikke kunnskap nok til å identifisere legemiddelrelaterte problemer. Men ved å kjenne til hvorfor de tar de ulike midlene og ved å gi fullstendige opplysninger om hva de tar av medisiner når de legges inn på sykehus, kan noen legemiddelrelaterte problemer unngås, ifølge Salvesen Blix.

Les også: Hver 3. kreftpasient tar alternativ medisin

- Gir et skjevt bilde
Odd Brørs, seksjonsoverlege og leder for Legemiddelkomiteen ved Ullevål universitetssykehus mener legemiddelrelaterte problemer er en utfordring. Men konklusjonen til doktoravhandlingen gir et litt skjevt bilde av omfanget, synes han.

- De så på alle legemiddelrelaterte problemer, både store, små og potensielle. Ser man på alvorlige problemer, er risikoen langt mindre, og studier viser at rundt ti prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes bivirkninger av medisiner. Jeg vil anta at fasiten ligger et sted midt i mellom, sier han til DinSide Helse.

Brørs tror løsningen er å få til et bedre samarbeid mellom kliniske farmasøyter og farmakologer. De vil kunne utfylle hverandre og tenke på legemiddelproblemer på en systematisk måte.

Doktorgradsarbeidet til Salvesen Blix utført ved Universitet i Oslo.

Noen leger gir snus til pasientene sine. Les mer her!