Nær fire prosent av alle leger skal ha en forstyrrende atferd overfor sine kollegaer, viser ny undersøkelse.  Foto: colourbox.com
Nær fire prosent av alle leger skal ha en forstyrrende atferd overfor sine kollegaer, viser ny undersøkelse. Foto: colourbox.comVis mer

Legekrangel på helsa løs

Kan føre til medisinsk feilbehandling og dødsfall.

Intriger i sykehuskorrioderne er ikke bare forbeholdt tv-serier som Akutten og Grey`s Anatomi. Konflikter og maktkamper mellom leger og annet helsepersonell er høyst reelt i det virkelige liv, og kan medføre medisinsk feilbehandling av pasienter. I verste fall kan det være dødbringende. Dette kommer frem i en ny amerikansk undersøkelse, melder danske Dagens Medicin.

Les også: Livsfarlig feilkommunikasjon

Utskjelt og forulempet

Ifølge undersøkelsen er det særlig nevrokirurger, ortopedkirurger og kardiologer som har en lei tendens til å blande seg inn i kollegenes arbeid. To av tre sykehusansatte mener å ha vært vitne til at uforskammet oppførsel fra legenes side har vært årsaken til medisinske feilvurderinger og pasienters død.

Ansatte ved 102 forskjellige sykehus langs den amerikanske vestkysten ble i perioden mellom 2004-2007 bedt om å fylle ut spørreskjemaer om kollegiale relasjoner, og hvordan disse påvirket pasientbehandlingen.

Om lag 4.500 sjefsleger, leger og sykepleiere deltok, og hele 77 prosent oppga å ha opplevd eller vært vitne til forstyrrende atferd blant andre leger. 65 prosent skal ha opplevd tilsvarende blant sykepleiere.

Les også: Slik velger du riktig sykehus

Det er i størst grad sykepleiere som viser til episoder hvor de skal ha blitt snakket nedsettende til, utskjelt eller forulempet av leger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Varsler ikke feil

To tredjedeler mente at kollegaers forstyrrende atferd kunne være direkte årsak til alvorlige feil i pasientbehandlingen. Av oppgitte tilfeller dreide 71 prosent av sakene seg om medisinske feil, mens 27 prosent angivelig gjaldt dødsfall blant pasienter.

Disse resultatene underbygges av en annen, nyere undersøkelse utført av det amerikanske Institute for Safe Medical Practices. Den viser at 40 prosent av de sykehusansatte har opplevd å bli så hemmet av legekollegaers oppførsel, at de har valgt å tie om åpenbare feil.

Les også: Sykehustabber feies under teppet

Et amerikansk program om konflikthåndtering blant leger tyder på at tre til fire prosent av alle leger viser en forstyrrende atferd ovefor sine kollegaer.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety.