Lavt kolesterol ikke bare bra

Det er ikke bare positivt med lavt kolesterolnivå. I følge en ny undersøkelse kan det bety dårligere mental yteevne.

Vi får stadig høre om farene ved høyt kolesterolnivå, men i følge en ny studie kan lavt nivå ha egne risikofylte egenskaper.

Dårligere med lavt nivå
Naturlig lavt kolesterolnivå er forbundet med svakere prestasjon ved kognitive tiltak. Tidligere studier har relatert både høyt og lavt blodtrykk til lavere nivå på kognitiv prestasjon.

Forskerne brukte 789 menn og 1105 kvinner for å studere forholdet mellom kolesterolnivå og kognitiv prestasjon. Deltakerne med lavest kolesterol - mindre enn en enhet på 200 - gjorde det dårligere enn deltakere med høyt kolesterol. Testene besto av sammenligninger, veltalenhet, konsentrasjon og så videre.

Ikke medisiner
Deltakerne med lavest kolesterol hadde 49 prosent større sjanse for å prestere dårlig enn de med høyt kolesterol - 240-380. De hadde 80 prosent større sjanse for å prestere veldig dårlig.

- En unik side ved studien var at få av våre deltakere ble behandlet med anti-kolesterolmedisin; med andre ord, vi så på ’naturlig lavt og høyt nivå av kolesterol’, sier forsker Penelope K. Elias til Reuters Health.

Mozon.no, 18.02.2005