Lavest prisvekst siden 60-tallet

Prisveksten det siste året er rekordlav, selv når man ser bort fra avgiftsreduksjonene. Særlig er det mat- og strømprisene som er lave. Men den underliggende inflasjonen er høyere.

Takket være avgiftsreduksjonene har konsumprisindeksen (KPI) kun steget 0,5 prosent de siste 12 månedene. Dette er det laveste siden 60-tallet.

Lavest prisvekst siden 60-tallet

Prisstigningen er lav også når man ser bort fra avgiftsreduksjonene, kun 2,0 prosent i april. Nedgangen er markant:

Markant

I desember 2001 var tallet 2,7 prosent, og i januar 2002 2,5 prosent. Styringsideksen til Norges bank er 2,5 prosent.

Prisene på mat og alkoholfri drikke har falt med 5,8 prosent siden april i fjor. Momsreduksjonen 1. juli 2001 har altså hatt den ønskede effekten.

Strømprisene er 9,9 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Bensinprisene er 5,3 prosent lavere enn for et år siden.

Fortsatt rentefare

Husleieøkninger drar på sin side opp konsumprisindeksen. Betalt husleie steg med 4,4 prosent siste 12 måneder.

De fleste eksperter tror likevel faren for renteøkning er tilstede etter at regjeringen la frem Revidert statsbudsjett i forrige uke. Hovedgrunnen er at Norges Bank ser bort fra avgiftsreduksjoner og strømprisene når de vurderer rentenivået.

Justert for disse to faktorene er inflasjonen 2,4 prosent, som er like under Norges Banks styringsmål.