Lav rente i to - tre år til

Orakelet har talt - Statistisk sentralbyrå (SSB) mener den lave renta sannsynligvis vil vare ut hele 2006.

Stor er spenningen blant norske analysemiljøer når landets fremste økonommiljø i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling hvert kvartal legger fram rapporten "Konjunkturtendensene i Norge og utlandet". Og i går var intet unntak - særlig her på huset, hvor vi siden juni i fjor har kartlagt hvordan forventningene til rentenivået om et par år gradvis har sunket.

Stadig lykkeligere gjeldsslaver

Så sent som i juni i fjor, trodde det samme miljøet at vi til neste år ville se en pengemarkedsrente på 5-tallet, noe som ville ha gitt priser på utlån fra bankene nærmere syv prosent - et nivå vi var vant til på den tiden. Siden den gangen har forventet tre - måneders pengemarkedsrente blitt halvert. Lykkelig er alle gjeldsbelastede nå, som kan leve i troen på utlånsrenter på fire-tallet.

SSBs synkende
renteforventninger

Dato for prognose2003200420052006
16. september 044,122,42,3
17. juni 044,122,42,3
11. mars 044,11,92,42,3
11.desember 034,133,43,3
11.september 034,13,14,3-
19.juni 034,63,85,1-
Kilde: SSBs kvartalsrapporter. Tabellen viser forventet nivå på 3 måneders pengemarkedsrente for det enkelte år. Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente har vist seg å ligge stabilt rundt 1,5 - 1,6 prosentpoeng over denne.


Vår enkle lille tabell viser faktisk hvor flyktige prognoser kan være, selv når de lages av miljøer som er fullstappet av ressurser og historie. Det er neppe en sjel i forskningsavdelingen som vil hevde at de er ufeilbarlige. Likevel er det grunn til å minne oss selv, forbrukerne, om at der er veldig vanskelig å spå, særlig om fremtiden.

Fortsatt billig import

SSB skriver også at lave priser på import fra lavkostland som Kina etter hvert vil kunne slå sterkere ut på importprisene også fra andre land. På den annen side kan svekkelsen av krona det siste halvannet året gi positive bidrag til inflasjonen.

Resten av Statistisk sentralbyrås kvartalsrapport finner du her.