Lav lønn gir dårlig helse

Her er ditt viktigste argument i neste lønnsoppgjør: Lav lønn gir stressede og syke medarbeidere.

Med høyere lønn, synker nivået av stresshormoner i kroppen. Det er konklusjonen til amerikanske forskere som har sett nærmere på sammenhengen mellom stress og jobb.

Rolige sjefer
Forskerne undersøkte nivåene av tre forskjellige stress-hormoner hos 193 voksne arbeidere av begge kjønn. Undersøkelsen viser at lavtlønte har høyere nivåer av alle tre hormoner i kroppen.

Undersøkelsen ser ut til å motbevise den populære antakelsen om at høytlønte ledere også må leve med mer stress, skriver helsemagasinet HealthDay.

Farlig stress
- Vi har ikke noen norsk forskning som viser en direkte sammenheng mellom lønn og stress på jobben. Men det er lenge siden vi oppdaget at det ikke bare er ledere med mye ansvar som plages av stress på arbeidsplassen.

- Vi vet blant annet at mange i typiske lavtlønns-yrker også er utsatt for mye jobbstress, forteller seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Han forteller at høye jobbkrav og lav kontroll over jobben er blant de viktigste faktorene som utløser stress på jobben. Resultatet kan bli problemer med søvn, humør, konsentrasjon og forskjellige muskel- og skjelettplager. Og over tid kan stresset også føre til alvorlige hjerte- og karsykdommer eller alvorlige psykiske problemer.

- Enkelte forskere mener at halvparten av fraværet på europeiske arbeidsplasser kan skyldes jobbstress. Så dette er et alvorlig problem for mange arbeidstakere, sier Grimsmo til Mozon.no.

Kosthold og sigaretter
De amerikanske forskerne oppdaget også at høyt nivå av stress-hormoner hadde en klar sammenheng med røyking, sosiale forhold og dårlig kosthold. De mest stressede arbeiderne røkte mer, spiste sjeldnere frokost og hadde et dårligere sosialt nettverk enn andre.

Få nasjoner kan skilte med så korte arbeidsdager, lange ferier og gode sosiale tilbud som Norge. Allikevel er norske arbeidstakere blant Europas mest stressede.

En av årsakene er at mange nordmenn tar på seg flere oppgaver enn det som forventes av dem på jobben. Syv av ti norske ansatte opplever også høyt arbeidspress, viser en undersøkelse av det internasjonale konsulentselskapet ISR.

For mange kan problemene slå ut i sykefravær og langvarig sykdom, dersom man ikke klarer å redusere jobbstresset.

 

Mozon.no, 31.05.2006