Lav ledighet øker troen på renteheving i mars

Arbeidsledigheten fortsetter å krype nedover. Det fører til at sentralbanksjefen vil påføre oss nok en renteheving på det neste rentemøtet, tror flere økonomer.

Ved utgangen av januar var det registrert 55.800 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert er ledigheten helt nede i 2,1 prosent, den laveste på rundt 20 år.

Ledigheten har falt bratt det siste året. Siden januar i fjor er nedgangen på 22.800 personer, en endring på 29 prosent. De siste tallene tyder på at fallet er i ferd med å avta noe.

- Dette bør ikke overraske. Nivået på ledigheten er nå det laveste på rundt 20 år, noe som tilsier at vi sannsynligvis begynner å nærme oss bunnen, mener seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets.

Rentehopp i mars

Et stadig strammere arbeidsmarked har vært en vesentlig grunn til at Norges Bank har satt opp styringsrenten den siste tiden. Et stramt arbeidsmarked fører til frykt for et økt lønnspress og dermed også et press på inflasjonen.

Magnussen tror det går mot en ny renteøkning i mars, i tilfelle den fjerde på rad.

- Dagens tall innebærer at arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til. Det gir isolert sett økt sannsynlighet for at Norges Bank vil trappe opp tempoet i renteøkningene og heve renten på neste møte 15. mars, sier han.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er av samme oppfatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi venter en ny økning i mars som et resultat av sterkere vekst og klarere tegn på knapphet på arbeidskraft enn det Norges Bank la til grunn i sin inflasjonsrapport i november.

Alle yrker

Tallene fra NAV viser at ledigheten har gått ned for alle yrkesgrupper. Spesielt i industrien er det gylne tider. Innen industrien er ledigheten redusert med mer enn 60 prosent siden juni 2003.

Ved utgangen av januar er det lavest arbeidsledighet blant ledere, ingeniør- og IKT-fag og undervisning. Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport.

Alle fylker opplever nedgangen. I Rogaland er ledigheten gått ned med 39 prosent det siste året, i Finnmark, Møre og Romsdal og Oppland med 32 prosent. Den store nedgangen i Finnmark har i hovedsak kommet for industriarbeidere innen fiskeforedling.

Finnmark har likevel den høyeste ledigheten, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er ledigheten i Rogaland, med 1,5 prosent.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) mener situasjonen nå bør ligge godt til rette for å inkludere nye grupper i arbeidsmarkedet.