Lav fødselsvekt, stor suksess

Barn som fødes med lav vekt får stor suksess senere i livet, viser ny kanadisk studie.

Undervektige babyer kan få en røff start på livet, men det er ikke ensbetydende med problemer i voksen alder. Tvert i mot ifølge ny forskning.

En ny kanadisk studie viser at barn med lav fødselsvekt kan få et fullverdig og godt liv.

149 nyfødte barn med svært lav fødselsvekt ble fulgt frem til voksen alder. Resultatet vekker oppsikt fordi tidlig i tjueårene hadde de fullført utdannelse, fått sin første jobb, giftet seg og fått barn, helt på linje med normalvektige barn.

- Vår studie viser at et betydelig flertall av barn med lav fødselsvekt overvinner tidligere problemer, og blir funksjonelle, unge voksne, uttaler forskerne i tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA).

Norske forskere synes resultatene er oppløftende.

- Jeg kjenner ikke til denne studien konkret, men opplysningene er interessante og gir grunn til mer optimisme enn de fleste tilsvarende studier. Dersom vi kan stole på resultatene, sier forsker Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til Mozon.

Dårlige odds
Han står bak en omfattende norsk undersøkelse som ser på sammenhengen mellom sosiale og helsemessige forhold tidlig i livet, og senere deltakelse i arbeidslivet. Og hans resultater er mer negative.

I den norske undersøkelsen viser det seg at personer med lav fødselsvekt har dårligere odds på arbeidsmarkedet. Faktisk tjener store babyer mer senere i livet.

Sammenhengen mellom fødselsvekt og deltakelse i arbeidslivet blir sterkere jo lavere fødselsvekten er.

- Forklaringen kan være at fødselsvekten er en indikator på vekst og utvikling av hjernen og sentralnervesystemet i fosterlivet, sier Kristensen.

Han presiserer at sammenhengen kommer frem når man sammenligner fødselsvekt og deltakelse i arbeidslivet hos store grupper i befolkningen, og ikke sier noe om hver enkelt persons evner og muligheter.

- Vanskelige sosiale oppvekstvilkår er en langt viktigere forklaring på arbeidsledighet enn fødselsvekt. Sammenhengen mellom fødselsvekt og arbeidsdeltakelse er sterkest hos de med lav utdannelse, ifølge forskeren.

Viktig å skille
Overlege på avdeling for medisinsk fødselsregister, Kari Klungsøyr Melve, mener det er viktig å skille mellom barn som er for tidlig født og barn som er undervektige ved terminfødsel. Ikke minst er det avgjørende hvor premature barna er.

- Det er ulike definisjoner på "lav fødselsvekt". Vanlig brukte grenser er "lav fødselsvekt" for dem som veier under 2500 gram og "svært lav fødselsvekt" for dem som veier under 1500 gram. De fleste av de sistnevnte vil være mye for tidlig født. Generelt sett er det en sammenheng mellom fødselsvekt og senere utfall både når det gjelder enkelte sykdommer, og når man ser på utdanningsnivå, sier hun.

Og om du skulle være i tvil. Å fullamme barnet frem til seks månender er det beste i følge legene.

 

Mozon.no, 09.02.2006