Latter kan gi astmaanfall

Latter er ikke beste medisin når det gjelder astmabarn. En ny australsk studie viser at det er større sjanse for at latter utløser astmaanfall hos barn enn at kjente astmautløsere som trening og forurenset byluft gjør det.

Latter kan gi astmaanfall "" />

Latter er ikke beste medisin når det gjelder astmabarn. En ny australsk studie viser at det er større sjanse for at latter utløser astmaanfall hos barn enn at kjente astmautløsere som trening og forurenset byluft gjør det.

Richard Henry og hans kolleger ved New South Wales-universitetet har i en ny forskning sett på hva som trigger astmaanfall hos barn. Over en seks måneders periode analyserte de alle barna som på grunn av astmaanfall ble innlagt ved akuttmottaket ved Sydney Children Hospital. Det viste seg at nesten en tredel av barna hadde latter-utløst astma.

Både foreldrene til barna og barna selv ble spurt om å svare på en spørreundersøkelse med spørsmål om symptomer, medisinering og utløsende faktorer for astmaanfall, skriver tidsskriftet New Scientist.

Undersøkelsen viste at latterutløst astma var mer vanlig hos eldre barn, hos de som har mye symptomer og natten og tidlig morgen, og hos de barna som oppgav at forandringer i været og kjemiske stoffer ofte utløste astmaanfall.

- Dette er et eksempel på hvor latter nok ikke er den beste medisinen. Vi ønsker at barna våre skal være lykkelige, men dersom barn med astma ikke kan være glade fordi det kan utløse astma har vi et stort potensielt problem, har forfatter av studien Richard Henry uttalt.

Årsaken til at latter kan utløse astmaanfall er foreløpig uklar, men forskerne spekulerer i om latter-utløst astma hovedsakelig er forårsaket av fysisk stimulering av irriterte reseptorer i luftveiene. Latter-utløste problemer kan unngåes dersom astmaen blir behandlet riktig, uttaler forfatteren bak studien.

Silje Stavik 12.04.01