Lårbeinsbrudd med kalsium

Vitamin D og kalsium forebygger ikke mot beinskjørhet. Tilskudd øker derimot risikoen for nyrestein, viser ny forskning.

Undersøkelsen omfatter 36.000 amerikanske kvinner i alderen 50 til 79 år. Et tilfeldig utvalg av kvinnene fikk 1000 mg kalsium, pluss 400 enheter med vitamin- D daglig. Den andre gruppen fikk placebo. Undersøkelsen ble nylig publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Tidligere forskning viser at vitamin A øker risikoen for beinskjørhet.

For friske kvinner
I løpet av sju år ble kvinnene sjekket for lårbeinsbrudd, og resultatene viser at vitamin D ga svært lite beskyttelse mot beinskjørhet. Beintettheten var kun 1,06 prosent høyere enn i placebogruppen.

- Dette er en svært god og omfattende studie med interessante opplysninger. Men det er her snakk om friske kvinner med en snittalder på 62 år. Fra før av, hadde kvinnene et overraskende høyt inntak av kalsium og vitamin D. Et slikt utvalg vil derfor ikke ha så god effekt av tilskudd, sier professor Jens Bollerslev ved Endokrinologisk seksjon ved Rikshospitalet til Mozon.

Han mener at friske 50 og 60-åringer ikke trenger tilskudd av kalsium og vitamin D som et generelt tiltak.

- Beinskjørhet er et stort helseproblem, også i Norge, men studien viser at det ikke hjelper å dele ut kalsium og vitamin D til store, friske deler av befolkningen. Å identifisere kvinner som er i risikosonen er en viktig oppgave, i tillegg til å jobbe mot kvinner i 70-80 årene som har D-vitamin- mangel i dag. Flere studier har nemlig vist at det gir god effekt, sier han.

Tren og spis sunt
Norge troner i dag helt øverst på en dyster statistikk om beinskjørhet. Hvert år brekker 15 000 håndleddet, og et ukjent antall personer får brudd i ryggen fordi de er benskjøre.

- Vi vet at alder, vekt, beinmineraltetthet, arv og tobakk er de viktigste faktorene for å utvikle beinskjørhet. God ernæring, riktig vekt og fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for å få optimal beinmasse, sier Bollerslev.

Sosial- og helsedirektoratet har laget et nytt handlingsprogram mot beinskjørhet.
- Vi må intensivere forskning særlig i forhold til behandling av hoftebrudd og rehabilitering. Mer kunnskap om behandling og opptrening ved kompresjonsbrudd i rygg er det også behov for, sier Håkon Meyer i Nasjonalt råd for ernæring, som har vært med utarbeide handlingsplanen

Visste du at sol, sex og søvn kan hjelpe mot beinskjørhet og gi andre helsegevinster.

 

Mozon.no, 17.02.2006