Lange telefonkøer

Telenor Bravida sliter. I Oslo er det nå over en måneds ventetid på å få installert telefon. - Uholdbart, mener Forbrukerrådet.

Verre fram mot jul?

Den tidligere monopolisten Telenors arbeid for å skille ut alt som ikke er "kjernevirksomhet", resultertet i fjor i etableringen av installasjonsselskapet Bravida.

Det overtok etter Telenor IT Service og Installasjon, og har i dag hovedkontor i Stockholm. Telenor ASA eier i dag 48 prosent av aksjene i selskapet.