Lang utdanning forlenger livet

Unge menn som har fedre med lav utdanning, har dobbelt så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdom som jevnaldrende menn der far har høy utdanning.

Det viser en fersk undersøkelse som tar for seg 600.000 norske kvinner og menn i alderen 25-35 år i perioden 1990-2001.

Undersøkelsen baserer seg på data fra Dødsårsakregisteret ved Folkehelseinstituttet, ligningstall og folke- og bostedstellingene til Statistisk sentralbyrå.

Hovedfunnet i den omfattende helseundersøkelsen er at mor og fars utdanning og inntekt har svært stor betydning for levealderen til barna, skriver Vårt Land.

I korte trekk handler det om at sønner av fedre med høy utdanning har en dødsrate i alderen 25-35 år på 97 per 100.000 personer, mens sønner av fedre som kun har ungdomsskoleutdanning har en dødsrate på 146 per 100.000, altså 50 prosent høyere.

For kvinner er de tilsvarende tall 59 og 70, altså 19 prosent høyere.

Forskerne Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og Anton Kunst ved Erasmus Medical Center i Rotterdam har også funnet ut at barnas egen utdannelse og lønn påvirker dødsraten i positiv retning; jo høyere lønn og lengre utdannelse barna har, desto mer utlignes «effekten av barndommen».

(©NTB)

 

Mozon.no, 02.11.2006