<i>Illustrasjon: Per Ervland</i> Foto: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per ErvlandVis mer

Lånekassen utsetter fristen for å binde renten

Du har nå frist på deg til midnatt på å binde studielånsrenten.

Utsetter frist

Lånekassen utsetter søknadsfristen for å binde renten i januar med to døgn på grunn av dataproblemer. Ønsker du å binde renten, kan du søke om dette på Lånekassens Dine sider eller Kassafon frem til midnatt på fredag 12. januar. Du kan også sende inn blankett, men denne må være poststemplet senest fredag.

Å binde eller ikke binde, det er det evige spørsmålet.

Vi står fast ved vårt råd om å ha is i magen, og ikke binde renten denne gangen heller.

Hvorfor?

Om å binde studielånsrenten - for dummies

Å gi vanntette råd om rentebinding, kan ingen gi. Vi kan kun uttale oss om hva vi - og markedet - forventer.

Legger vi renteforventninger for 2007 til grunn, kan vi slå fast at du vil tape på å binde renten i hele eller store deler av 2007. Det øyeblikket flytende rente går over fastrentetilbudet (5 prosent for tre år og 5,1 prosent for fem år) vil du spare på det. Hvor mye du sparer, er avhengig av hvor mye renten går opp.

Avveingen om det vil lønne seg å binde renten eller ikke, vil derfor være avhengig av hvor mye en tror rente vil stige etter at den har passert 5 prosent - og om det du tjener mer etter at renten er høyere enn fastrentetilbudet enn det du taper først.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er det altså slik at ekspertene - igjen - er uenige om hvor langt renten skal opp, og følgelig om du bør binde renten eller ikke.

Hadde vi kunnet si 100% sikkert hvilken vei renten går ville vi ha fått Nobelprisen i økonomi. Vi kan imidlertid hjelpe med litt mer dyptgående økonomiske argumenter i din avveiningsprosess. Dem finner du her.

Fastrente

Kommer du til å binde renten på studielånet? (Avsluttet)
Nei, vil aldri binde renten(51%) 153
Ja - dette vil jeg slå til på(43%) 128
Nei, jeg har allerede bundet renten(6%) 17
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Vi mener likevel at du bør beholde flytende rente; rett og slett fordi vi vet at du vil tape penger dette året. Den flytende renten fra 1. januar 4,0 prosent, et helt prosentpoeng lavere enn fastrentetilbudet for 3 år. I løpet av 2007 vil gapet mellom flytende og fast fra 1. januar gradvis minke, muligens forsvinne helt. Likevel vil fastrentekunder i 2007 tape penger på å binde nå.

En annen faktor du bør ha i mente når du gjør deg opp din mening, er at en krone i dag er mer verdt enn en krone i 2008 eller 2012. Sannsynligheten taler også for at du vil få mer å rutte med, dersom lønnsveksten fortsetter de neste årene, og du får være med på oppturen.

Forutsigbarhet

Med fare for å gjenta noe til det kjedsommelige, må vi til slutt skyte inn følgende råd: Dersom du har en sårbar økonomi, som ikke vil takle store svingninger i studielånsrenten eller tror din økonomi vil ramle sammen dersom renten skulle stige over dagens fastrentetilbud, for guds skyld: bind.

Tre måneder til neste gang

Alle lånekassens kunder med flytende rente kan velge å binde renten fire ganger i året: Januar, april, juli og oktober. Søknadsfristen er den 10. i den måneden du ønsker fast rente fra.

Lånekassens fastrentelån kan ikke sies opp, men kan oppheves dersom du får støtte fra Lånekassen til ny utdanning. Dersom du innfrir lånet i sin helhet blir avtalen stoppet - og du kan risikere å måtte betale en erstatning til Lånekassen.

Unntak

Ingen regel, uten unntak. Du kan ikke binde studielånsrenten dersom du:

  • har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • er under 18 år
  • mottar støtte til deltidsutdanning