Lånekassen krever raskere betaling

Du må nå begynne tilbakebetalingen av studielånet sju måneder etter endt utdanning. Før hadde du ett år på deg. Lånekassen venter imidlertid med å gi deg beskjed om dette til tre måneder før innbetalingsfristen går ut.

Økonomieksperter råder studenter til å begynne tilbakebetalingen av studielånet like etter siste eksamen, men i praksis er mange i etableringsfasen og har ikke råd til dette. Mange studenter er derfor avhengige av betalingspausen for å få endene til å møtes.

Overraskelse

Studentene har fått et sjokk i postkassen i det siste: En tilbakebetalingsplan fra Lånekassen som ubarmhjertig forteller at første avdrag på lånet skal være innbetalt 1. februar, ikke til sommeren slik de trodde. Studentene får altså bare tre måneder på seg til å hoste opp pengene de trodde de skulle betale et halvt år senere. Lånekassen har ikke informert om den reduserte betalingspausen tidligere.

Resultatet er at en rekke studenter får økonomiske problemer, særlig de som ennå ikke har skaffet seg fast jobb. Informasjonssjef Wenche Merli synes ikke dette er kritikkverdig.

- Vi sender brev om dette til hver enkelt student. Det betyr at vi informerer relativt bra om regelendringer, sier Merli.

- Men hvorfor bare tre måneder før fristen utløper?

- Jeg ser at vi gjerne skulle sendt ut informasjon tidligere. Problemet er at vi får vite hvem som har avsluttet utdanningen først når vi vet om de har søkt om nytt lån. Det vet vi ikke før en god stund etter semesterstart hvert år. Men vi sender også brosjyren for tilbakebetaling av lån til alle, og legger informasjonen ut på Internett, forteller Merli.

Gjemt informasjon


Vi har sett litt på Lånekassens informasjon til sine kunder. Betalingsplanen en student har fått tilsendt vektlegger både retten til betalingslettelser og muligheten til å betale raskere, samt rente- og
lånebetingelser. Først baksiden står det at studenten skal begynne tilbakebetalingen sju måneder etter avsluttet utdanning. Disse opplysningene er ikke gitt noe eget avsnitt, men er godt gjemt midt i avsnittet ”Hvordan lånet skal tilbakebetales”.

Deretter vi prøver informasjonsbrosjyren om tilbakebetaling for 1999. Den forteller grundig om
markedsstyrt rente, som er viet flere sider. Betalingsutsettelse, rentefritak, inkasso samt Lånekassens forskrifter har fått egne seksjoner i brosjyren. Endringen når det gjelder betalingspausen er kun viet fem setninger.

På Internett, tenker vi, der må vel Lånekassen informere studentene på en skikkelig måte om endringen? Vi klikker oss inn på nettsidene, og får opp en startside. ”Velkommen til Lånekassen” lyser mot oss. Det samme gjør sju linker til nyheter. Men ingen av dem handler om betalingspausen. Vi må klikke oss inn på ”Tilbakebetaling” på venstremenyen, og videre derfra til ”Hvordan skal lånet tilbakebetales”. Vi må faktisk lete etter informasjon om denne endringen.

Få kan reglene

En storstilt undersøkelse blant studenter avslørte i mars at kunnskapsnivået om Lånekassens regler er lavt blant studentene. Lånekassen blir ofte kritisert for nettopp mangelfull informasjon. Det ferskeste eksemplet er manglende informasjon om muligheten til å få strøket 50 000 kroner av studielånet ved fullført hovedfag eller tilsvarende.

Trøsten i denne saken for alle som skal begynne å betale tilbake lånet, er at man kan søke om å få betalingspausen utvidet til ti måneder.

- Alle som søker vil få innvilget dette, hevder Wenche Merli.