Låneflytting mellom sparebanker

Vårt eksempel fra Sunndal Sparebank beskriver en normal prosedyre for å flytte et boliglån fra en sparebank til en annen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Sunndal Sparebank gir nå billigst landets billigste boliglån på 1 million kroner innenfor 80 prosent av takst til kunder utenfra, ifølge DinSides boliglånskalkulator.

Banksjef Asbjørn Hjertø gir oss følgende prosedyre for flytting av et boliglån til Sunndal Sparebank:

  • 1: Ta kontakt med banken (telefon, fax, post eller e-post)

  • 2: Send dokumentasjon til banken (gjerne på fax). De vil ha de to siste lønnslippene, selvangivelse for 2000 og takst/meglers verdivurdering av boligen.

  • 3: Banken innvilger lånesøknaden, og usteder og sender deg lånedokumenter samt en fullmakt du må undertegne og levere banken du vil flytte lånet fra.

  • 4: Banken du vil forlate returnerer fullmakten til Sunndal Sparebank (i dette tilfellet).

  • 5: Sunndal Sparebank tinglyser panteobligasjonene. Når det er gjort, tar de kontakt med din eksisterende bank for nøyaktig lånesum.

  • 6: Lånet flyttes til Sunndal Sparebank.