Lånefesten er på hell

Tendensen er klar. Både husholdningenes og virksomhetenes lånebegjær er for nedadgående, ifølge ferske tall.

Mot nachspiel

Selv de mest vellykkede fester med høyt tempo og intensitet blir for nedadgående på ett eller annet tidspunkt, og nordmennenes lånefest er inten unntak.

I noen måneder nå har indikatorene som måler nordmenns lånelyst vist at husholdningenes tørst etter nye lån har avtatt, mens norske virksomheter fortsatt har hatt tennene i tapeten. Men nå roer også virksomhetene seg ned.

Øker mindre

Kredittindikatoren K3 fordelt på kilder
 Oktober 06November 06Desember 06   
Samlet bruttogjeld (K3)151513,9   
Innenlandsk bruttogjeld (K2)14,614,814,6   
Utenlandsk bruttogjeld16,915,510,9   
Tallene viser prosentvis vekst siste 12 måneder. Kilde: SSB

I dag melder Statistisk sentralbyrå (SSB) at publikums samlede bruttogjeld (K3) var 3.128 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 13,9 prosent, ned fra 15,0 prosent i november. Størstedelen av nedgangen er relatert til utenlandsk bruttogjeld tatt opp av norske virksomheter direkte i utlandet.


Sterk nedgang i utenlandsgjeldens årsvekst i desember bidro til at den utenlandske bruttogjelden nå vokser langsommere enn den innenlandske (K2). Utviklingen i utenlandsgjelden virker dermed dempende på utviklingen i samlet bruttogjeld, i motsetning til hva den gjorde i de tre foregående månedene.

Publikums utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretak, var 529 milliarder kroner ved utgangen av desember. Årsveksten var 10,9 prosent, ned fra 15,5 prosent i november.


Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 2.599 milliarder kroner ved utgangen av desember. Årsveksten var 14,6 prosent, en nedgang fra 14,8 prosent ved utgangen av november.

Kilde: SSB