Lån til hemmelige renter

Hemmelige lånebetingelser brer seg som et virus blant bankene. Myndighetene tror den planlagte Finansportalen vil stanse epidemien.

I en årrekke - i alle fall så lenge DinSide har eksistert - har Handelsbanken vært alene blant landets større banker om ikke å offentliggjøre prisene på sentrale banktjenester på nettsidene sine.

På denne måten har banken lykkes i å unnslippe sammenlikning med andre bankers produkter, blant annet i våre egne prislister.

Smittsomt?

Kanskje har Handelsbanken hentet inspirasjon fra forsikringsbransjen. I denne delen av finansmarkedet har ingen aktør noensinne gått ut og offentliggjort sine tariffer og priser. I motsetning til drosjenæringen, har forsikringsbransjen heller aldri blitt tvunget til offentlighet av konkurransemyndighetene.

Nå kan det se ut som om hangen til hemmelighold har begynt å bre seg til andre aktører i bankmarkedet. DinSides database registrerer nå et ti-talls banker og kredittforetak som tilbyr boliglån til betingelser de ikke vil fortelle om på sine nettsider.

Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Én blir ti

Blant større kredittformidlerne i personmarkedet uten offentlige prislister, er følgende kommet til i den senere tid: Fokus Bank, Lofoten Sparebank, Romsdals Fellesbank, SpareBank 1 Midt-Norge, og SpareBank 1 Vestfold.

Vi behandler hver lånesøknad individuelt og tilpasser låneavtalen til kundenes forutsetninger og behov. Renten fastsettes i forbindelse med kredittgivningen, er Sparebank1 Midt-Norges forklaring på at prisinformasjonen uteblir fra nettsidene deres.

Også Fokus Bank har fjernet prisen på boliglån fra sine nettsider, og reklamerte til og med for hemmeligholdet i en markedsføringskampanje i høst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen oppgir "fra-priser", og later som om de ikke er så hemmelige likevel. Sparebank 1 Vestfold opererer for eksempel med boliglån fra 4,45 prosent. De oppgir imidlertid ikke hvor øvre grense er for hva prisen på et boliglån kan komme til å bli. Essensen av det hele er derfor at lånsøkere står i et informasjonsvakuum før de søker om lån.

Underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet tror at bankene holder prisene for seg selv for lettere å kunne sile kundene.

Bankene siler kunder, tror underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet
Bankene siler kunder, tror underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet Vis mer


- Jeg tror motivene er å selektere kunder bedre. Ved ikke å opplyse om priser på nettsidene, får banken kundene til å ta kontakt. Dermed får banken større muligheter for å velge ut de kundene de vil ha. I tillegg virker jo hemmeligholdet generelt dempende på konkurransen, sier Billington til DinSide.

DS: Vil det ofte være slik at de eneste som har noe å tjene på offentlighet er de som ligger spesielt gunstig i pris?

- I utgangspunktet er svaret ja på dette. Aktører som tilbyr lave boliglånsrenter vil ha en interesse av åpenhet. Et boliglån er jo også et standardisert produkt- det er lite som skiller ett boliglån med sikkerhet innenfor 80 prosent fra et annet - slik at pris faktisk blir hva man konkurrerer med, sier Billington.

DS: Så hvis vi snur spørsmålet på hodet, vil det ofte være dyre aktører som velger å holde prisene sine hemmelige?

- Også her vil svaret i utgangspunktet være ja, selv om jeg vil trekke frem at jeg tror hovedmotivet med hemmeligholdet er å sile kunder. Vi har imidlertid ingen grunn til å tro at de som ikke offentliggjør prisene er spesielt billige, sier Billington.

DS: I forbindelse med årets statsbudsjett satte regjeringen av seks millioner kroner til å utvikle en nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester, den såkalte Finansportalen. Hvilke virkemidler vil den kunne tenkes å disponere, som vil kunne motvirke den økende tendensen til hemmelighold av priser blant banker?

- Det vil bli svært vanskelig å være en større bank uten å ha informasjon om boliglånsprisene på finansportalen, sier Billington.

DS: Men bankene velger selv i dag å være fraværende fra for eksempel DinSides prislister?

- Det ligger i sakens natur at Finansportalen skal omfatte hele finansbransjen. Staten kommer ikke til å bruke millionbeløp på å skape en slik portal, for deretter å stå passiv og se at aktører unndrar seg å bli oppført i den. Jeg regner med at næringen forstår at dersom dette ikke løses på frivillig basis, vil staten måtte foreta seg noe, sier Billington.

DS: Vil dette også kunne gjelde for forsikringsselskapene?

- Finansportalen skal også dekke forsikringsbransjen. Vi har fremdeles noen uløste utfordringer med hensyn til hvordan dette skal løses rent praktisk, men priser på forsikringsprodukter skal være en del av Finansportalen, avslutter Billington.